Livskraft selvutviklingskurs

Hensikt

Dette er et kurs beregnet på deg som søker selvutvikling, og som ønsker å styrke deg selv i den jobb du allerede har. Kurset er basert på yoga og kunnskap om temaer som stress, relasjoner, familiesystem og livskraft. Kurset passer for deg som jobber med mennesker. Kurset passer også for deg som ønsker å tilby yoga på din arbeidsplass.

Selvutvikling skjer i et samspill mellom meg som kursholder og kursdeltakeren. Kursdeltakeren må selv åpne opp for nye erfaringer. Dette er et erfaringsbasert kurs, der en skal utvikle sin forståelse av seg selv og sine mønstre. Samt lære teknikker til å løse opp i fastlåste mønstre og bli bevisst hvordan skjulte dynamikker styrer vår hverdag langt mer enn vi er klar over. Vi må først forstå oss selv, før vi kan forstå andre.

Mange års studier og erfaring har lært meg at en kroppsbasert forståelse er en viktig nøkkel. Vi vet ikke hva som er årsaken til de ulike problemer og symptomer før energiblokkeringen er løst opp. Dette kurset handler om at kan du lære å gjenkjenne i din egen kropp hva som er din sannhet. Dette lærer du ved å bli bevisst på hva som skjer kroppslig når spenninger løser seg. Dette handler om kroppslig resonans. Du vil lære om bruk av speilnevroner i møte med andre, og enkle teknikker som kan åpne opp for skjult og viktig kunnskap.

Målgruppe

Kurset vil derfor passe for deg som jobber i skolen, helsevensen, barnevern og sosialtjenester, nav, som leder, eller med personalarbeid. Kurset er basert på learning by doing. Det betyr at vi må praktisere for å lære. Og vi kan kun lære andre det vi selv forstår med vår egen kropp.

Tidspunkt

Fredag: 15 – 20
Lørdag: 10 – 18
Søndag: 10 – 16

Helg 1. 26 – 28 Januar 2018.

Fredag: Innføring i yoga. De fem tibetanske riter og dyp pust. Oversikt over utdanningen. Bli kjent.
Lørdag: Kundalini Yoga. Teori om når livet setter seg i kroppen. Nervesystemet. Energiøvelse.
Søndag: Yin Yoga. Awarenessøvelser. Teknikken focusing.
Pensum: Essential Kundalini yoga.  Yin yoga. Om traumer. 

Helg 2. 9- 11 mars 2018.

Fredag: Solhilsen. De fem tibetanske riter. Pusteøvelser og pusteteknikker.
Lørdag: Kundalini yoga. Teori: Utviklingstraumer og andre traumer. Hvordan viser dette seg i kroppen.
Søndag: Yin yoga. Relasjoner og tilknytning. Utforske det som er – energiøvelser.
Pensum: Tilknytning og traumer.

Helg 3. 20 – 22 april 2018

Fredag: Yoga. Hva er meditasjon og hvorfor skal vi meditere.
Lørdag: Kundalini yoga. Teori: Familiesystemet. Se oss selv fra et utvidet perspektiv. Konstellasjoner og Reconstructive.
Søndag: Yin yoga. Hva er sjel. Hvordan stilne tankestress. Bruk av mantra.
Pensum: Den frie sjel. Boken La Maga (kjøpes på Balanzen).

Helg 4. 1-3 juni 2018

Fredag: Yoga. Selvutvikling – hva er det.
Lørdag. Kundalini yoga. Når en ikke klarer å samarbeide – Personlighetsforstyrrelser.
Søndag: Yin yoga. Når en ikke klarer å huske eller konsentrer seg: ADHD.
Pensum: Personlighetsforstyrrelser. ADHD (finnes også som ebok).

Kurset har pensum, men ingen eksamen. Din egen innsats er derfor viktig.

Pris

Pris totalt er kr 14000. En kan betale kr 3500.- pr kurshelg, forfall to uker før kurshelgen. Alternativt kan en betale kr 2800 pr mnd i 5 mnd, januar – mai forfall 15 hver mnd. En forplikter seg til å betale for alle helgene, når en melder seg på. Det er ikke anledning å delta på enkelthelger på dette kurset.

Inkludert i pris er kaffe og te. Matpakke tar du med selv.

Påmelding →

 

 

© 2017 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)