Manglende selvtillit og indre uro

Dette er en smakebit på skrivet som ble delt på første samling:

Stress – indre uro

Det vanligste er at vi ikke forstår hva som skaper så mye stress og indre uro i våre liv. Hadde vi forstått, hadde vi ordnet opp for lenge siden. Ingen ønsker å leve i et indre kaos. For å finne frem til det som skaper stress og uro i oss, må vi vende blikket innover. Dette er vi som regel ikke i stand til å gjøre før …


Det som aldri skjedde

En vanlig og usynlig kilde til stress er det som aldri skjedde i relasjon med foreldre i oppveksten. Som barn forstod vi det ikke, og mange forstår heller ikke som voksne at det kan være noe fra barndommen som skaper stress i det voksne livet. Det som aldri skjedde handler om kontakt og tilknytning med …


Det lille barnet

Det lille barnet inni oss, kan være i ubalanse. Som voksen kan en ha et ok forhold til foreldre, samtidig som det inni en er et lite barn som er livredd, eller rasende, eller fortvilet eller noe annet. De ting som vi ikke har tilgang til med vår bevissthet er de som blir trigget, og som ofte skaper stress i livene våre ….


Overlevestrategier – kjemp, flykt og freeze

Dette er en måte å beskrive om vi har stress, eller ubalanser i kroppen vår. Slike ubalanser ”bor” der, til vi kaster dem ut (løser dem opp).
Kjemp reaksjoner er vår motstand mot at noe skjer som vi ikke vil skal skje. Ofte knyttet til sinne. Hvis


Psykisk smerte

Det er ikke mulig å løse opp fastlåste spenninger i egen kropp uten å kjenne på fysisk eller psykisk smerte. Dette skyldes at det er nettopp denne smerten som vi tidligere har fortrengt ubevisst. Når vi som voksne henter frem ubalansene i oss selv, kan vi ta denne smerten i passe store doser, da kan vi…

Triggere – ubalanse i systemer

En av de vanligste grunnene til at vi står fast som voksne er at vi blander sammen triggere med det som egentlig er problemet. Nesten alle gjør dette.

En trigger er noe som utløser en reflekshandling i deg. Du reagerer på automatikk. Kroppen er slik …


Sjel

Hvem er jeg egentlig. Noen ganger er det eneste vi kan holde fast i, er at det er noe som er bare meg når jeg blir født. Noe er unikt med meg. Dette er en del av meg.

Min sjel er den delen av meg som er unik. En annen del av min sjel er knyttet til min familie og mitt …


Bygge seg selv når grunnen mangler

Noe av det mest utfordrende jeg ser hos klienter, er de som skal bygge seg selv når grunnmuren mangler. Det eneste de kommer i kontakt med når de går innover i seg selv er psykisk smerte, sorg, håpløshet, frykt og indre uro. Disse har en lengre vei, fordi starten er mer kronglete. Men når de har …

Energi sirkler

Slik jeg ser og har erfart det, er vår energikropp, den usynlige delen av oss, lag på lag på lag med energi. Det er ubalanser i disse energi lagene som skaper sykdom og stress i livene våre. For å forstå hva vi selv holder på med, når vi er syke eller stressa, er det nyttig å projisere det indre ut. Det er …

© 2017 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)