Om Balanzen

SENTER FOR PERSONLIG UTVIKLING

Balanzen eies og drives av Hildur Vea. Senteret holder til i Veavåg, Bleikmyrvegen 1. Senteret har i dag 3 ansatte i små stillinger.

Balanzen startet i 2009 som Vea Gestaltterapi. Den gang var tilbudet samtaler og veiledning til personer som søkte selvutvikling og som ønsket å styrke sin helse.

I september 2012 flyttet Balanzen inn i nye lokaler i veakrysset. Samtidig ble virksomheten utvidet til å inkludere yoga, konstellasjoner, kurs og utdanninger.

Fra Januar 2017 endres profilen til senter for personlig utvikling.

Personlig utvikling basert på Reconstructive og SE – terapi

Reconstructive er en måte å leve på. Det er skapt av Carola Castillo, fra Venezuela for å hjelpe folk å heale seg selv, slik at vi kan bli fri til å leve det liv vi var ment for å leve. Reconstructive handler om livskraften vår, den som tar oss til de steder vi bør gå i våre liv. Det handler om å lære å finne oss selv i oss selv, og slutte med å lete etter oss selv – der ute.

SE – terapi handler om hvordan en kan skape balanse i ens eget nervesystem. Det ble utviklet av Peter Levine, fra USA. SE-terapi bygger på kroppens eget nervesystem og er en utvidet forståelse av kroppens stressreaksjoner. Peter Levine sier at vi har blokkeringer i kroppen når vi har et nervesystem som er overstimulert eller understimulert. Slike blokkeringer oppstår på grunn av traumer i livet. Traumer er hendelser som vi ikke vet hvordan vi skal håndtere, og som innebærer frykt og hjelpesløshet.

Å være menneske kan forstås som en personlig reise. At vi er født for å lære og utvikle oss. Dette er en del av livet som vi lever. I ulike faser i livet møter vi læresituasjoner som hjelper oss videre. Noen ganger er dette spennende læresituasjoner som utdanning, jobb og familieliv. Andre ganger kommer læresituasjonene i form av kriser og sykdom. Å finne frem til meningen med ditt liv, finne styrke og mot til å leve dette livet, samt evne til å håndtere de utfordringer som vi møter, ser vi på som livets mening.

We are here on earth to find our life, our purpose and to heal ourselves. For this we have the perfect body…, the perfect family…, the perfect country…, the perfect e.g. All this so your soul can grow down.
-Marie Fridolf –

Personlig utvikling handler om å møte oss selv slik at vi utvikler et bevisst forhold til alle sider ved det å være menneske.

Som mennesker er vi ikke isolerte individer. Vi er en del av en familie, et samfunn og vi har noe unikt med oss når vi fødes inn i dette livet. Våre læresituasjoner kan derfor møte oss på disse ulike nivåer.

Vi må selv ta grep for å komme tilbake til balanse

Til slutt er vi her på jorden for å lære. Nesten alltid når vi tok den mest smertefulle vei, kan vi være sikre på at vi tok den beste veien. Jeg har hatt mot til å prøve mange ulike veier. Når noen ikke var nok tenkte jeg at den neste var bedre. Gjennom årene lærte jeg at alle veier var dømt til å mislykkes om jeg ikke satt ut i handling det jeg hadde lært på veien. La Maga

Livets erfaringer har lært meg å stole på kroppens resonans. Som mennesker kan vi la oss manipulere og bli lurt av ulike tanker og trossystem om helse, men vi lurer aldri vår egen kropp. Derfor er det smart å ta utgangspunkt i egen kropp når en skal heale seg selv.

Personlig utvikling handler om å lære å leve på en ny måte basert på kunnskap om deg selv.

Å leve ut ditt fulle potensiale, din pasjon

Summen av hele deg, er det som inkluderer alt. Levd liv, relasjoner, det liv du nå lever, din jobb, dine muligheter. Å ha et bevisst forhold til deg selv og livet du lever handler om å ha et bevisst forhold til vår spirituelle kraft. Bert Hellinger sier vi er spirituelle når vi aksepterer livet som det er, med det ansvar som følger, med de gleder som kommer og med de vansker som oppstår. Et spirituelt liv er et liv i bevegelse, i endring.

For noen innebærer det å leve et spirituelt liv et religiøst liv. For folk flest innebærer det å ha et bevisst forhold til det liv de lever. Personer som lever sin pasjon er ofte dypt spirituelle. Du kan like gjerne treffe dem på fjellet, i forretningslivet, som terapeuter, innenfor organisasjoner som innenfor en organisasjon som er religiøs. Det som kjennetegner spirituelle mennesker er at de er kjent med hele seg som menneske. De aksepterer seg selv. De tar tak i egne floker, ikke andres. De har en dyp integritet, de viser respekt for seg selv og andre. De ivaretar egne grenser og andres. De har en klokskap i seg, som du ikke lærer gjennom utdanning, slik at du kan snakke med dem om livet på en dyp måte.

Veien hit er en strevsom reise. Spirituelle personer har ofte møtt hindringer som har tvingt dem til å endre kurs. De har levd gjennom ulike former for hindringer, som ingen velger frivillig. Dette har lært dem å kjempe for seg selv. Slik har utviklet indre kraft og styrke. Voksesmerter er en del av en spirituell reise.

Å være kjent med hele seg som menneske betyr å være åpen for seg selv. Dette betyr at vi også blir kjent med de to bevisstheter vi har. Vårt ego og vår sjel – høyere Selv. En vitenskaplig tilnærming til disse to bevisstheter kan vi lese om i kvantefysikk og når vi leser om nervesystemet. Men skal vi bli kjent med dem, må vi jobbe med oss selv. Gå innover. Lære å forstå dem kroppslig.

Personlig utvikling er å bli kjent med egne blokkeringer, egne overlevemekanismer og egne triggere

Dersom du bærer på mange ting du helt ikke vil tenke på – og bruker livet ditt på å unngå det som trigger deg – hvor fri er du da?

Det er når vi omformer våre blokkeringer, gir slipp på våre overlevemekanismer og ser klart hva våre triggere handler om, at vi virkelig blir fri. Det vi har et bevisst forhold til kan vi endre. Det vi ikke vil forholde oss til, styrer oss mer enn vi tror. Kroppen vil av seg søke en balanse i det som er i ubalanse. Dette kommer til uttrykk på ulike måter hos ulike personer. Ofte kan vi se et mønster, når vi ser det store bildet. Det er vanlig at en må ha hjelp for å endre dype mønstre inni oss selv. Hadde det vært enkelt, hadde vi klart det selv. Har du strevd mer enn 6 måneder uten å klare det selv, søk hjelp.

Kroppen vår er slik utformet at den husker hva som hjalp oss tidligere. Dersom du har vært i en livsituasjon hvor du var nødt for å stenge noe ute for å mestre situasjonen, kan dette danne mønster for senere hendelser. Vi kan da ubevisst velge løsninger som gjør at vi slipper unna noe ubehagelig. Det vi slipper unna lagrer vi i kroppen et sted. Dette fungerer i 1 uke, 1 mnd, 1 år, 10  år, en periode. Så, uten forvarsel sier kroppen STOPP. Da oppleves det som om problemene har ramblet i hodet på oss.

Balanzen tilbyr yoga, samtaler og kurs innenfor personlig utvikling.

Å jobbe med seg selv handler om en langsiktig prosess. Nervesystemet kan kun ta mindre endringer om gangen, dersom en skal foreta de dype endringer. Vår kropp og dens automatiske reaksjoner regner vi som livets kompass.

Vi kan ikke endre det som har skjedd, men vi kan endre vår reaksjonsmåte på ubehagelige hendelser. Vi kan ta kontrollen tilbake fra at vi reagerer på refleks, til at vi selv styrer våre handlinger. Vi kan lære å transformere smerte til indre vekst og kraft og styrke.

Yoga
På yoga lærer du å bli kjent med egen kropp. Du lærer hvordan du kan gi slipp på stress og spenninger. Du lærer hvordan du selv kan bygge deg sterk og gla. Du lærer også mer om din bevissthet, hvordan du med hjelp av ulike pusteteknikker, kan finne indre fred, slik at din personlige stemme kan tre frem i din bevissthet.

Samtaler
Alle mennesker vet vi innerst inne hva som er rett for dem. Vi har den kunnskap vi trenger i oss selv. Det vi trenger hjelp til fra andre er å løse opp i indre blokkeringer slik at vi kan finne frem til egen kraft og styrke. Lære selv hvordan vi løser opp i indre stengsler.

Kurs
Vi tilbyr ulike kurs, som alle har til felles at de fremmer personlig veks og utvikling. Les mer

For mer informasjon eller timebestilling:
Kontakt Hildur Vea, tlf 45 66 21 18 eller epost: hildur@balan-zen.no

Les mer om Reconstructive www.humansky.se  og www.carolacastillo.com
Les mer om SE-terapi http://traumahealing.org og SE-terapi Norge

Ansatte

Hildur Vea, daglig leder

Utdanning:

INDIVIDUELLE SAMTALER, KURS, WORK SHOPD OG YOGA
Doctor in Public Health: Fra avmakt til makt i eget liv (PDF)
Hovedfag helsefag: Mestring av virkninger etter seksuelle overgrep (PDF)
Sertifisert konstellatør i individ- og flergenerasjonelt traumaarbeid (1 år)
Gestaltterapeut og Gestalt Veileder (2,5 år)
Psykiatrisk sykepleier (1 år)
Reconstructive (traumeterapi) (1 år)
SE-terapi – under utdanning (1 år).

Med stor takknemlighet og ærbødighet til mine læremestre:
Svein Johansen – var med og startet opp Norsk Gestalt Institutt i Norge.
Marta Thorsheim – startet opp med institutt for konstellasjoner og trauamearbeid i Norge.I dag heter det  Institutt for traumearbeid. IoPT https://www.iopt.no
Marie Fridolf – opplært av Carola Castillo som er opplært av bl.a. Bert Hellinger. Reconstructive er utviklet av Carola Castillo. http://www.humansky.se
Brid Keenan – leder for gestaltterapi og SE terapi i Belfast. http://sepractitioner.membergrove.com/
Steven Hoskinson – opplært av Peter Levine. Somatic Experiencing forkortet til SE-terapi er utviklet av Peter Levine. http://www.hoskinsonconsulting.org
Berns Galloway, Canada. Opplært av Peter Levine, leder for somatic experiencing. http://www.bernsgalloway.com

YOGALÆRER
Sertifisert Medisinsk yogainstruktør –  ved Elisabeth Engquist, Sverige, 2012
Gravidyogainstruktør – ved Ellen Engvall, Sverige, 2014
Internasjonalt sertifisert Kundalini yoga instruktør ved Nordic Yoga senter/Shiv Charan,Sverige/Portugal, 2014
Utdannet Mediativ Healer – ved Jivan Mukta, Finland, 2014.
Yin Yoga ved Sarah Powers 2015 (USA).
Yin yoga ved Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang (pågår).

Yrkespraksis

Førsteamanuensis ved Høgskolen Stord Haugesund fra aug 16.
Psykoterapeut ved Vea Gestaltterapi, senere Balanzen 2009 – dd
Yogalærer Balanzen 2012 – dd.
Førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole, Haugesund 2012 – 2016
FOU-leder ved Revmatismesykehuset i Haugesund 2008 – 2012
Høgskolelektor ved Høgskolen Stord Haugesund 1994 – 2008
Adjunkt ved videregående skole 1996 – 1997
Psykiatrisk sykepleier i hjemmetjeneste, samt arbeid med asylsøkere 1988 – 1994
Sykepleier på sykehjem, samt akutt avdeling ved sykehus 1985 – 1988

Annet

2010 – dd Veksthuset Haugesund Kommune – veiledning av ansatte
2011 – dd Solstein, Avdeling Arbeidsrettet Rehabilitering – avspenningsøvelser og veiledning av sykmeldte deltakere

Kristin Bjelland Medhaug, yogalærer

Internasjonalt sertifisert Kundalini yoga lærer 2014
Sertifisert lærer i Medisinsk Yoga 2015
Sertifisert yogalærer mot stress og utbrenthet. 2016
Sertifisert yogalærer for kids. 2017

Tilbake til forsiden

Påmelding →

Oppdatert 14 nov.  2016.

© 2017 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)