Senter for livskraft og personlig utvikling

Vi tilbyr:
SAMTALER
BALANZE METODEN
QHHT KVANTE HEALING HYPNOSE TEKNIKK
VEILEDNING
YOGA
GONG BAD
WORKSHOPS
UTDANNING TIL LEDER AV SYSTEMISK SAMTALE
KURS I SYSTEMISK SAMTALE
KURS I TRAUMER
KURS I TIDLIGE TRAUMER

MER INFO

VELKOMMEN TIL BALANZEN

Balanzen er for tiden inne i en periode med omstilling. Dette betyr at noen tilbud vil utgå, og andre tilbud vil komme. Mer informasjon kommer neste år.

VELKOMMEN TIL BALANZEN, stedet for deg som søker nye løsninger basert på en helhetlig forståelse av mennesker. Dette betyr at den indre verden er like viktig som vår fysiske kropp.

NYHET: Vi tilbyr samtaler og Balan-ze metoden i Bergen hver mnd. Ta kontakt på tlf 45 66 21 18 om du ønsker time.

I 2022 feirer vi 10 års jubileum. Vi er stolte over at vi i alle år har tilegnet oss ny visdom. Når Balanzen startet i 2012, var den faglige bakgrunn psykiatrisk sykepleier, doktorgrad i folkehelsevitensklap, gestaltterapeut og yogalærer i medisinsk yoga.

I dag 10 år senere er den faglige bakgrunnen utvidet med følgende:
2 utdanninger i konstellasjoner (2 år deltid i Oslo, og 2 år deltid i Gøteborg).
SE- terapi (somatisk experiencing), Tok denne utdanning i Irland (3 år deltid).
Transforming touch metoden, Tok denne utdanning i Irland og online. 1,5 år deltid.
QHHT, Kvante hypnose healing teknikk, fullført level 2. Online kurs, Dolores Cannon sin hypnoseutdanning. 1 år deltid.
Fordypning innenfor yin yoga (London med Sarah Powers), og i Oslo ved Yin yoga instituttet
Kundalini yoga utdanning, ved Balanzen
Klassisk yoga, flere kurser ved skandinavisk yoga og meditasjonsskole.

Min erfaring som terapeut er:
# DET ER LIVET SOM SETTER SEG I KROPPEN. Derfor kan vi endre det meste.
# VI LØSER OPP I UBALANSER VED Å BLI ET VITNE TIL DET SOM HAR SKJEDD. Vi må derfor bli kjent med den indre kroppen. Dette kan kun  skje gradvis. Timer hver 2. eller 3. uke er en fin rytme.
# KROPPENS BESKREFTER OM VÅR FORSTÅELSE ER SANN, FORDI DA LØSER PLAGENE SEG OPP (eller dempes).

GRATISKURS – Å RYDDE I EGEN PSYKE. Det handler om å bli bevisst på seg selv.
Del 1. Å lytte til seg selv. Publisert 7. juli 2022.
Del 2. Bli bevisst hva en putter inn i kroppen. Publisert 13. juli 2022
Del 3. Å kjenne seg selv – hva betyr det egentlig? Publisert 16. juli 2022.
Del 4. Hvorfor barndommen er så viktig. Publisert 20. august 2022.

GRATISKURS – HJERTEKRAFT Handler om å leve egen sannhet.
Del 1. Hjertekraft, lekson 1. Publisert 21. august 2022.
Del 2. Forløse følelser, leksjon 2.
Del 3. Fra tankekaos til takero. Leksjon 3.
Del 4. Den gylne middelvei. leksjon 4.

Traumer er reaksjoner på hendelser som ikke går over, selv om tiden går.
Plagene er der til vi løser dem opp. Vi kan holde dem borte fra bevisstheten innimellom, men over tid vil et indre behov for å løse opp i dette melde seg. Og kroppens beskjed til oss skjer ofte gjennom plager.

De årsaker til psykiske helseplager som jeg vanligvis møter på er:
# ubearbeida hendelser (sorg, kriser, ulykker, sykdom).
# en lever i samsvar med tankemønstre som verken er sanne eller tjener en selv, ofte tankemønstre presentert som sannheter laget av andre, finner ikke indre ro, finner ikke livets mening, trenger hjelp til å bygge en trygg identitet.
# hendelser som skjedde i tidlig barndom, husker kroppen hendelsen, og det er nok til at en kan bearbeide hendelsen
# en kan bære på følelser og problemer som ikke er ens egne (mye vanligere enn de fleste tror)
# en lytter mer til andre enn seg selv
# en ivaretar andres behov, ikke egne
Kun når vi løser det som skaper ens helseplager, vil disse løse seg opp.

På Balanzen og Puust Akademi handler våre tilbud om å hjelpe personer å styrke seg selv. Erfaringen er at det ofte er noe annet enn det vi tror som skaper ubalanse i oss. Ved å ta tak i en plage om gangen hjelper vi folk tilbake i balanse etter traumer og livskriser ved at de finner frem til egen sannhet.

VÅRE TILBUD
SYSTEMISK SAMTALE – dette er en samtale som tar utgangspunkt i noe som den hjelpesøkende opplever vanskelig. Vi bruker noen ganger markører i samtalen, vår erfarin er at dette øker forståelsen, samt at det også letter bearbeidingen av hendelser, da man blir ikke så lett overveldet (satt ut).

Hvis det er behov for det, kan vi også jobbe med transgenerasjonelle traumer, = traumereaksjoner som går i arv. Eller vi kan jobbe med å bygge en trygg kjerne i ens psyke, noe som kan være nødvendig hos de som har opplevd tidlige traumer, eller at mor og far av ulike grunner kunne gi den omsorg en trengte som barn.

De som kommer til samtale vil lære mye om nervesystemet, og hvordan en forløser fortrengte følelser, samt hvordan en løser opp i triggere, og hvordan en endrer fastlåste tankemønstre.

BALANZE – METODEN
Dette er også en metode som løser opp blokkeringer, og indre spenninger. Dette er en ikke snakke metode, man ligger på benk, og behandler holder hender på kroppen i bestemte posisjoner. Dette er ikke vanlig healing, fordi behandler går ikke inn og endrer på energier. Det som skjer er at den hjelpesøkende balanserer selv ved at den «får låne energi» av behandleren. Jo høyere energifrekevns behandleren har, jo sterkere vil denne metoden virke. Metoden passer også godt på barn som strever med ulike ting som magevont, hodepine, stress, uro, konsentrasjonsvansker, søvnvansker. Egne priser for barn.

BROSJYRE OM SYSTEMISK SAMTALE OG BALANZE METODEN

QHHT – KVANTE HYPNOSE HEALING METODE
Denne behandling kan vare opptil 5-6 timer. Man starter med en samtale om hva en ønsker hjelp til å heale. Deretter leder behandler def på en indre reise, denne tar 45 – 60 min. Deretter har vi en samtale med den hjelpesøkendes høyere selv. Denne delen vet alt om den hjelpesøkendes liv, den kan svare på det meste og heale det meste (det den hjelpesøkende er klar for å heale). Etterpå har vi en kort samtale. Du får en datafil med opptak av den indre reisen, og samtalen med ens høyere selv.

Nedenfor kan du lese mer om disse tilbudene, samt yoga,  gongbad og våre utdanninger.

I 2020 publiserte jeg en bok:  Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet. Den koster kr 350 + porto om den sendes. Du kan kjøpe boken her.

 

KOM I BALANSE MED BALANZEN

Her kan du lese mer om våre aktiviteter, om hvorfor vi blir syke, om stress og helse, og når det passer med samtaleterapi.

Pust er en nøkkel til å forstå deg selv. Når du puster fritt er du avlappet og ikke stresset. Er pusten anstrengt, er det noe som stresser deg. Begynn i dag med å legge merke til hvordan du puster i møte med personer og situasjoner.

Du kan også lese om hva det betyr å lytte til seg selv, hva som skjer når vi trigges og hvorfor det er viktig at vi utvikler oss hele livet.

 

SYSTEMISK SAMTALE 

Systemisk samtale er en metode som har fokus på å løse årsaken til de plager og symptomer vi har. Det er livet som setter seg i kroppen, og derfor kan vi bruke kroppens reaksjoner som kompass når vi skal komme tilbake til balanse. Metoden er overraskende enkel og konkret, og mange som har prøvd metoden sier hvorfor har ingen lært meg dette før. Bestill time

 

BALANZE METODEN: en ikke snakke metode.

Dette er en metode som balanserer nervesystemet.
Skjermbilde 2016-03-02 kl. 11.38.34Den brukes både til barn og voksne. behandlingen skjer på benk eller stol (kan også skje online).

Behandleren holder hendene på kundens kropp i samsvar med en protokoll. Kunden opplever vanligvis en dyp ro. Gjennom denne ro vil kroppen balansere seg selv. Metoden skiller seg derfor fra healing og kranio-sakral terapi hvor behandleren aktivt gjør noe med kundens energier. Ved BalanZe metoden balanserer man seg selv. Les mer

 

QHHT – QUANTUM HEALING HYPNOSE TECNIQUE

Dette er et nytt tilbud høsten 2021. QHHT er en behandling hvor man møter seg selv på et veldig dypt nivå da man kommer i kontakt med sin sjel eller høyere selv. Denne vet alt om oss, og vi kan stille spørsmål om det vi lurer på. Den har også kraft til å heale det mest i våre liv. En behandling varer ca 5 timer. Les mer

UTDANNING: LEDER AV SYSTEMISK SAMTALE og BALANZEN METODEN

Dette er en utdanning for med to formål. Et formål er å gi økt kunnskap om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Det andre formål er knyttet til personlig arbeid, en prosess mot et autentisk selv. Utdanningen passer for deg som søker mer forståelse for systemisk arbeid og for hvordan traumereaksjoner kan løses opp.

Utdanningen består av tre teorideler eller kurser. Dette er
Kurs i systemisk samtale, 40 timer
Kurs i traumer, 40 timer
Kurs i tidlige traumer, 40 timer. Tilsammen 120 timer.
Les mer på Puust.no


Bli venn med oss på facebook, så holder du deg oppdatert på yogakurs, gongbad, blogg, utdanninger, workshop, temakvelder knyttet til helse og selvutvikling.

For informasjon eller kontakt

Hildur Vea tlf 45 66 21 18, epost: hildur@balan-zen.no Vi har også online timebestilling. Vi tilbyr også samtaler og BalanZe metoden gjennom Internett.

Siden er oppdatert 21. august 2022.

© 2023 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)