Senter for livskraft og personlig utvikling

Vi tilbyr:
SAMTALER
BALANZE METODEN
QHHT KVANTE HEALING HYPNOSE TEKNIKK
VEILEDNING
YOGA
GONG BAD
WORKSHOPS
UTDANNING TIL LEDER AV SYSTEMISK SAMTALE
KURS I SYSTEMISK SAMTALE
KURS I TRAUMER
KURS I TIDLIGE TRAUMER

MER INFO

VELKOMMEN TIL BALANZEN

VELKOMMEN TIL BALANZEN, stedet for deg som søker nye løsninger basert på en helhetlig forståelse av oss som mennesker.

Som menneske består vi at ulike deler som samvirker. Vi er en helhet, og når en ubalane skjer et sted, får dette konsekvenser også andre steder i kroppen. På Balanzen jobber vi ut fra følgende tenkning:

På Balanzen og Puust Akademi handler våre tilbud om å hjelpe personer å styrke seg selv. Erfaringen er at det ofte er noe annet enn det vi tror som skaper ubalanse i oss. Ved å ta tak i et symptom om gangen hjelper vi folk tilbake i balanse etter traumer og livskriser ved at de finner frem til egen sannhet.

Jeg har de siste 12 årene fullført flere utdanninger.
OFFENTLIG UTDANNING 1) psykiatrisk sykepleier, 2) doktor i folkehelsevitenskap.
PSYKOTERAPI: 3) Gestaltterapeut, 4) Peter Levine sin SE-terapeut, 5) Marta Thorsheim traumeterapi/konstellasjoner, 6) Marie Fridolf videreutdanning i konstellasjoner.
BALANZE METODEN: 7) Steve Terrell sin transforming touch
QHHT: Dolores Cannon sin QHHT som står for kvante healing hypnose teknikk.

Kort faglig historie: Det startet med studier innenfor folkehelsevitenskap i 1997. Her leste jeg Anna Luise Kirkengen sin doktorgrad om hvordan erfaringer fra traumatiske livshendelser setter seg i kroppen. Og at symptomene eller plagene vi har inneholder informasjon om hva vi egentlig har opplevd, hva som er fortrengt. Jeg sjekket ut dette med klienter, oppdaget at det stemte, og fortsatte derfor å utdanne meg til å forstå dypere hvordan vår sjel snakker til oss gjennom de plager vi har.

I 2020 pibliserte jeg en bok basert på min teoretiske og erfaringsbaserte forståelse av hva so skjer når livet setter seg i kroppen. Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet. Den koster kr 350 + porto om den sendes. Du kan kjøpe boken her.

 

KOM I BALANSE MED BALANZEN

Her kan du lese mer om våre aktiviteter, om hvorfor vi blir syke, om stress og helse, og når det passer med samtaleterapi.

Pust er en nøkkel til å forstå deg selv. Når du puster fritt er du avlappet og ikke stresset. Er pusten anstrengt, er det noe som stresser deg. Begynn i dag med å legge merke til hvordan du puster i møte med personer og situasjoner.

Du kan også lese om hva det betyr å lytte til seg selv, hva som skjer når vi trigges og hvorfor det er viktig at vi utvikler oss hele livet.

 

SYSTEMISK SAMTALE 

Systemisk samtale er en metode som har fokus på å løse årsaken til de plager og symptomer vi har. Det er livet som setter seg i kroppen, og derfor kan vi bruke kroppens reaksjoner som kompass når vi skal komme tilbake til balanse. Metoden er overraskende enkel og konkret, og mange som har prøvd metoden sier hvorfor har ingen lært meg dette før. Bestill time

 

BALANZE METODEN: en ikke snakke metode.

Dette er en metode som balanserer nervesystemet.
Skjermbilde 2016-03-02 kl. 11.38.34Den brukes både til barn og voksne. behandlingen skjer på benk eller stol (kan også skje online).

Behandleren holder hendene på kundens kropp i samsvar med en protokoll. Kunden opplever vanligvis en dyp ro. Gjennom denne ro vil kroppen balansere seg selv. Metoden skiller seg derfor fra healing og kranio-sakral terapi hvor behandleren aktivt gjør noe med kundens energier. Ved BalanZe metoden balanserer man seg selv. Les mer

 

QHHT QUANTUM HEALING HYPNOSE TECNIQUE

Dette er et nytt tilbud høsten 2021. QHHT er en behandling hvor man møter seg selv på et veldig dypt nivå da man kommer i kontakt med sin sjel eller høyere selv. Denne vet alt om oss, og vi kan stille spørsmål om det vi lurer på. Den har også kraft til å heale det mest i våre liv. En behandling varer ca 5 timer. Les mer

 

YOGA SOM LIVSKRAFT

Yoga som livskraft handler om å bli hele som mennesker. Vi bruker yogaøvelser, pusteøvelser og meditasjon for å finne indre ro. Indre ro er inngangsporten til mot og å være sterk i seg selv, men også til et liv fylt av glede og livskraft. Mange sier at de etter en tid på yoga kan leve et hektisk liv uten å stresse.

Yoga er en gammel teknikk til indre visdom. Yogaøvelser er metoden vi bruker. Effekten av det vi gjør er yoga.

Yoga passer for deg som vil ta vare på deg selv, som søker balanse i deg selv.

Kan du puste, kan du gjøre yoga. Er du stiv, kan du sitte på stol.

Sett av en time hver uke som er din time.

Brosjyre om yoga

UTDANNING TIL LEDER AV SYSTEMISK SAMTALE

Dette er en utdanning for med to formål. Et formål er å gi økt kunnskap om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Det andre formål er knyttet til personlig arbeid, en prosess mot et autentisk selv. Utdanningen passer for deg som søker mer forståelse for systemisk arbeid og for hvordan traumereaksjoner kan løses opp.

Utdanningen består av tre teorideler eller kurser. Dette er
Kurs i systemisk samtale, 40 timer
Kurs i traumer, 40 timer
Kurs i tidlige traumer, 40 timer. Tilsammen 120 timer.
Les mer på Puust.no

Tekst og lenker om vaksiner er nå tatt vekk. Dette var et fordypningstema på temakvelder høst 2020.


Bli venn med oss på facebook, så holder du deg oppdatert på yogakurs, gongbad, blogg, utdanninger, workshop, temakvelder knyttet til helse og selvutvikling.

For informasjon eller kontakt

Hildur Vea tlf 45 66 21 18, epost: hildur@balan-zen.no Vi har også online timebestilling. Vi tilbyr også samtaler og BalanZe metoden gjennom Internett.

© 2022 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)