Slitenhet – en ny folkesykdom?

29. mars 2018

Mange av oss, og jeg var en av dem, er så lost i dette livet. Uten at man merker det, slutter lyspærene (kroppens energi) å virke. I begynnelsen tenker man det går nok over. Vi er jo vant til at kroppen fikser seg selv. Men ikke alltid. Noen ting GÅR IKKE OVER før vi fikser det.

I dag er jeg takknemlig for læringen jeg tilegnet meg gjennom å leve flere år med tomme batterier. Det tok ca 3 år å finne tilbake til det energinivå, hvor jeg slapp å tenke på om jeg hadde nok krefter. Alle SOM VIL kan finne tilbake til seg selv. Her er noen tips:

1. Du må være villig til å prøve nye ting. Lære nye ting.
2. Du må være dønn ærlig med deg selv.
3. Du må HANDLE på dine indre innsikter, din indre visdom.

Det som er rett for deg SKAL du gjøre. Handler du ikke på dine indre visdom, mister du denne. Og da er du enda mer lost. Carola Castillo sier: slik du behandler energien, vil den behandle deg.

Slik du behandler energien vil den behandle deg – Carola Castillo

Jeg var syk og fikk en diagnose. Diagnosen gav meg trygderettighet i form av sykmelding. Dette var viktig. Jeg er takknemlig for å bo i et land med slike muligheter. Men, det endret ikke min slitenhet.

Jeg leste på Internett om trette binyrer, dette gav mening. Jeg forstod at stress i kroppen tappet krefter. Jeg forstod at noe stresset meg, sien jeg var tom for krefter. Jeg forstod at det som tok lang tid å etablere, også tok lang til å reparere. Da var jeg i gang. Tid hadde jeg nok av – jeg hadde resten av livet.

Jeg begynte med yoga. Jeg visste yoga påvirket hele systemet, og jeg trengte å bygge meg opp. Dette hjalp noe, men løste ikke de virkelige knutene. For å løse dem trengte jeg hjelp til å se hva de handlet om.

I begynnelsen søkte jeg hjelp i øst og vest. I ettertid ser jeg at dette var smart, fordi kun erfaring viste meg hvilke personer som kunne hjelpe meg.

Veien ut av slitenhet handler om 2 prosesser.
1. Du må slutte med det som tapper deg.
2. Du må gjøre mer av det som gir deg energi.

De aller fleste trenger hjelp til å se hva som tapper dem, som gjør at de er slitne når dagen begynner. Et tips: det er ofte noe annet enn vi tror. Det vi vet, har vi kontroll på.

Det kan være relasjoner. Det kan være partner eller annen nær familie. Det kan være noe en har opplevd som er ubearbeidet og fortrengt. Det kan være hva som helst egentlig. Er du nødt til å samarbeide med noen som står fast kan du selv bli stående fast. Du har da tre valg: bli, gå eller endre deg selv.

Slitenhet handler ofte om noe som er vanskelig, ellers ville vi ha løst det forlengst. Ofte er det noe vi vil og ikke vil samtidig. Noe i det ytre livet som har ført til en indre knute.

Husk: tankene dine kan lure deg, du kan IKKE stole på tankene dine når du skal sjekke hva dette kan være. Men du kan stole på kroppen din. Kroppen din lyver aldri. Derfor kan vi bruke kroppens signaler som kompass for å navigere oss tilbake fra slitenhet. Dersom du tenker på noe, og dette trigger reaksjoner i kroppen din som: anstrengt pust, muskler som trekker seg sammen, vont i magen, uro, tankestress eller at du mister kontakt med deg selv, er du på rett spor. Det er det som trigger deg du skal ta tak i.

Du må lytte mer til deg selv enn til andre!

Mange sitter fast i slitenhet fordi de tar mer hensyn til andre enn seg selv. Første skritt på veien ut av slitenhet er å ta seg selv dønn alvorlig. Man skal leve mer i samsvar med egne behov enn andres. For de fleste slitne er dette vanskelig. Ellers ville man ikke vært sliten. Man trenger derfor hjelp både til å finne ut hva som tapper energi, og støtte i prosessen med å endre livet. Stol på at din indre visdom vil lede deg til den hjelper som kan hjelpe deg Å FINNE DEG SELV.

Du må huske på å fylle opp de indre energilagrene

En viktig forglemmelse i vårt samfunn handler om livskraften vår. Livskraften vår er en indre energi. Vi glemmer ofte at å fylle denne opp er like viktig som annen trening. Kineseren Jwing-Ming Yang snakker om indre og ytre energi. Vi bygger den ytre energi med å trene musklene våre. Da øker vi den fysiske styrke og utholdenhet. Den indre energi handler om kontakt med den indre kroppen. Dette trenes opp gjennom yoga, mindfulness og meditasjon.

Som terapeut møter jeg noen ganger personer som er topp trent i den ytre energi. Og som samtidig har sterke ubalanser i den indre energi. Det ene energiform er ikke mer rett enn den andre. Vårt ansvar er å sørge for balanse i oss selv. Vi må både bygge ytre og indre energi. Husk kroppen din, ikke tankene dine, forteller deg om du har denne balansen.

I balanse har du nok energi, er glad og sover godt om natten.
Å utvikle din indre energi handler om å utvikle din bevissthet. 

Alle som vil kan utvikle sin bevissthet!

Et annet tema som forglemmes er at vi kan vi kan utvikle vår bevissthet. Dette er noe vi må trene på, akkurat som når vi lærer å svømme. Vi snakker om utvikling og utviklingskriser knyttet til barn. Men at vi som voksne kan utvikle vår bevissthet, er sjelden tema i sosiale fora og media. Poenget er at vi som voksne oppfatter verden i samsvar med det bevissthetsnivå vi fungerer ut fra (David R Hawins). Derfor kan vi endre vårt liv med å ta grep for å utvikle oss. En slik utvikling handler alltid om å løse våre indre knuter.

Å utvikle sin bevissthet handler alltid om å løse opp i de indre knutene 

Det finnes ulike måter å beskrive bevissthetens utvikling. Her er noen av dem.

Map of consciousness – David Hawkins.
Teorier om chakra – Hiroshi Motoyama
Yogabøker – Swami Satyananda Saraswati
Ni steg i bevisstheten – Tara Springett

Andre bøker beskriver denne utviklingen uten å sette den opp i en trinnvis utvikling. Dette er ofte bøker som aldri går ut på dato. Tao te ching av Lao Tzu Laozi er en slik bok. Den ble skrevet for 2500 år siden. Patanjali sin beskrivelse av yoga er en annen.

Bibelen er også en bok som handler om bevisstheten, slik jeg ser det. Man forstår bibelen ulikt om man bruker sin venstre hjerne bevissthet og forstår teksten konkret og bokstavlig, eller man forstår teksten metaforisk med sin høyre hjerne bevissthet. Disse to forståelsene er helt uforenenlige, den ene er basert på frykt og den andre på den kjærlighet. Det er derfor helt naturlig at personer forstår bibelsitat ulikt.

Selv om både Bibelen og yoga har åpnet for min indre visdom, er det overraskende nok terapi, som har åpnet mest, av den enkle grunn at her går man til smerten. Ikke for å gjenoppleve den, men for å endre den.

Skal religiøse samfunn og yoga skape en bevissthetsutvikling, må de hjelpe mennesker å se seg selv som den de er. Kun da vil kroppens energier endre seg. Transformasjon heter prosessen. Man kan ikke bli kvitt plagsomme energier med å fortrenge dem, men vi kan endre dem, transformere dem. Dette skjer når man møter det som er, noe som er en kroppslig prosess. DET ER I KROPPEN ENDRINGEN SKJER. Kun gjennom å ha fokus mot det som smerter i eget liv, kan dette endres slik at man finner kjernen som består av indre visdom, indre kraft og kjærlighet.

«There are three main qualities within us that determine how much overall happiness we can achieve and these qualities are love, power and wisdom. Love is the ability to care for others as much as we care for ourselves and power is the ability to change the world for the better. Wisdom is the ability to use love and power in perfect balance (Tara Springett).

Selv er jeg mest takknemlig for David R Hawkins forskning, da det var hans bøker som hjalp meg ut av det mørke jeg stod fast i for 11 år siden. Det jeg da forstod var at jeg kunne komme ut av mørke med å øke min bevissthet. Utvikle denne.

Å utvikle sin bevissthet er en høyst personlig prosess. Den går helt utenom den vanlige akademiske karrieren. Derfor kan personer med 9 års grunnutdanning ha høyere bevissthetsnivå enn personer med doktorgrad. Selv var jeg nesten ferdig med min phd når jeg forstod at jeg den utvikling jeg innerst inne søkte, fant jeg ikke gjennom akademiske studier.

Tvert imot kan den en akademisk karriere gi arroganse. Man kan lett tro man vet mer enn man vet: Dette kan være det som hindrer en i å møte seg selv. Slik jeg ser det handler kamelen og nåløyet om den arroganse som mennesker utviser med å avvise noe man ikke har sjekket ut med egen erfaring.

Lykken i mitt liv var da jeg forstod at som kamel, var jeg også en energi (samtidig). Ved å skifte fokus fra en venstre hjerne bevissthet til en høyre hjerne bevissthet gikk passasjen gjennom nåløyet knirkefritt.

Hildur Vea, phd.
Daglig leder ved Balanzen AS
www.balan-zen.no
fb: balanzenas

Kilder:
Tara Springett, 2015, The stairway to heaven. nine steps of consciousness from unawareness to full enlightenment, side 10.

David R Hawkins: tre bøker, Letting go, Power vs force og Healing and Recovery.

Jwing-Ming Yang: dvd serie om energikroppen.

© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)