Kan du gi slipp på indre stress – del 2

10. september 2018

De fleste tenker at stress handler om livet her og nå. På en måte er det rett, foridi det er dette man opplever. Men oftest er det «lagret stress bagasje» som gjør at livet blir for vanskelig i nåtid. Når man bærer mange små spenninger i åerevis, blir man til slutt sliten.

Min erfaring er at det som stresser oss er noe annet enn det vi tror. Jeg møter på stadig på personer som sier fra at de ikke vil åpne den «kofferten» hvor de har lagret gammelt stress siden barndommen. Dette er et ærlig valg. Men dersom det er her den indre stress knuten ligger, er det kun hit man kan gå dersom man vil løse den knuten som heter indre stress.

Egentlig er det helt enkelt å gi slipp på indre stress, når man knekker koden. 

Men det tar ofte litt tid før man kommer dit. Husk du lærer teknikken med å praktisere den. Learning by doing. Eneste måte.

Når man klarer å være i det som er, vil kroppen av seg selv løse opp i indre stress. Ja, det tar tid, men tid har du nok av. Vår intuisjon vil fortelle oss hva det handler om. Men først må vi lære lytte på riktig kanal. Kanalen som heter kroppens plager.

Når vi er tilstede i oss selv, erfarer vi følelser spontant. Noen ganger rusher de litt rundt i kroppen, og så slipper de. Da lagrer vi ikke indre stress. Dette betyr i praksis at man kan forebygge indre stress ved å lære seg å være i seg selv, være jordet.

Jo mer indre stress du har, jo lettere har du for å bli trigget slik at det indre stresset overtar styringen. Man kidnappes regelrett av noe i seg selv. Av gamle spøkelser i skapet. Ofte er tankene involvert. Alle som har opplevd dette, vet hvor ubehagelig det er å bli trigget, slik at man mister fokus, mister seg selv. Å bli tanketom. Å få angst. Å bare ville flykte ut av noe. Å bli usikker. Eller bli fanget av en følelse, ofte frustrasjion eller irritasjon.

En god måte å møte slike situasjoner på er å jobbe med sine triggere. Bearbeide dem en etter en, til de er borte. 

En annen virksom metode er å la kroppen selv få styre prosessen med å gi slipp. Før vi klarer på la dette skje, må vi lære hvordan vi går inn og ut av reaksjoner. Vi må ha stoppknappen på plass, og vi må vite hvordan vi bruker den.

De beste metoder for meg for å gi slipp på indre stress har vært konstellasjoner og Reconstructive. Dette er metoder som bruker representanter. Metodene må erfares for å forstås. Man kan ikke forstå dette med tankene. I begynnelsen forstår man ofte ikke hva som skjer, man bare erfarer at det virker.

Indre stress består av ulike minner. Det kan være minner fra barndommen. De fleste av oss har noe uløst fra perioden 0-6 år. Dype mønstre, godt skjult i underbevisstheten, som skaper kluss for oss som voksne.

Hvis du tror at dette ikke gjelder deg, husk på at det er kun etter at vi har løst opp indre stress vi forstår hva det handler om. Å si til seg selv at dette ikke er aktuelt, er det som heter benekting. Det er slik vi mennesker er skapt. Det vi benekter, slipper vi å ta tak i. Vi slipper kun unna midlertidig, fordi plagene vil fortsette å komme helt til vi løser dem.

Minner som dukker opp, enten de kommer i form av setninger eller bilder eller følelser eller situasjoner, er informasjon til deg om hva stresset handler om. 

Dersom dine kroppslige reaksjoner er en gjenopplevelse av noe som er fortrengt, er det ofte nok å forstå hva den fortrengte hendelsen er, for at det indre stresset skal slippe. Overskriftene, ikke detaljene pleier å være nok.

For meg var det en ny måte å forstå kroppens plager på, at vi fkatisk kunne løse dem opp istedenfor å lære folk å leve med dem. Takknemlig for Anna Luise Kirkenegn og hennes forskning. Det var den som gjorde at jeg forstod at vi kan bruke kroppens plager, som et fiskesnøre, for å nøste oss tilbake til det det handler om.

Selv om du har godt forhold til din familie som voksen, kan indre stress handle om noe som er uløst fra barndommen. 

Ofte handler det mer om det en ikke fikk, enn det en ble påført. Dette er et skjult tema i samfunnet. Alle liker å tenke de hadde en god oppvekst. Men kroppens plager kan fortelle noe annet. Den kan fortelle at det var noe du trengte som du ikke fikk.

Barn behov er å bli sett, snakket til som en selvstendig person, oppleve at noen er glad i dem, oppleve tilhørighet, oppleve seg verdsatt og respektert. Opplevde man ikke dette, kan det gi indre stress når man er voksen.

Et barn kan oppleve seg avvist, selv om foreldrene elsker sitt barn høyt. Hvis foreldrene bærer på mye indre stress, har de mindre mulighet til å møte sine barns behov. Det handler derfor ikke om vond vilje. Men mer om livets skjebner.

Som barn vet man ikke hva man savner. Det er først som voksen mange blir oppmerksomme på smerten over det som aldri skjedde. Slik smerte er godt skjult fordi den er sammenklistret med skam og sinne.

Personen som har fortrengt smerte – skam – sinne klumpen, forstår selvsagt ikke at det er dette de bærer på. Så enkelt er det ikke. Det er kun kroppens reaksjoner som kan vise oss hva våre plager handler om.

Kroppen husker. Den glemmer ikke. 

Å snakke om omsorgen som aldri skjedde er tabu i vårt samfunn. Personer som har fortrengt vonde barndomserfaringer, kan leve i en illusjonsverden.

Det er kun din egen sannhet som frigjør fra indre stress. Uansett hva man opplevde som barn, er det den som eier følelsene som må gi slipp.

Vi kan ikke klandre andre for egne følelser, uansett hva vi har opplevd. Gjør vi det er vi lost. Stuck. Maktesløs.

Det er viktig å gi slipp på indre stresset, da dette styrer vår evne til å oppfatte ting (persepsjon) og det tapper oss for energi. Veien ut av indre stress er å forstå seg selv. Forsone seg med det som dukker opp, når man møter seg selv. Vær forberedt på overraskelser. Det man forstår fullt ut, løser seg opp av seg selv er min erfaring.

Det er ofte ikke slik man tror.

Selv har jeg blitt overrasket flere ganger, når jeg forstod meg selv.  Dette har vært situasjoner hvor jeg har tviholdt på noe som jeg egetlig ikke ønsker. Løsningen kom når jeg forstod at det handlet om to konkurende behov. Det var først når jeg fikk tak i behovet i min underbevissthet, at jeg klarte å endre livet.

Reconstructive er en metode som tar oss til alle sider av psyken på en gang. Metoden transformerer samtidig. Metoden passer for de som ønsker å se seg selv med ærlige øyne, da den viser hva som de skjulte mønstre som styrer, mønstre i underbevisstheten. Man trenger IKKE forstå hva som har skjedd. Men man må erkjenne hva man opplever i kroppen eller hva man opplevde den gang hendelsen skjedde for at det skal slippe.

Det man ikke eier, kan man ikke gi slipp på.

Det blir liggende i underbevisstheten og murre. Det kommer frem som plager og ubehag. Noen ganger som angst, andre ganger som tretthet, andre ganger som spenninger eller smerter. Hodepine er en annen klassiker.

Vi kan godt si at indre stress er kroppens måte å snakke til oss. Har du plager og ubehag, har du ubalanser i kroppen. Hva de skyldes vet man ofte ikke. Hadde det vært enkelt å gi slipp på indre stress, ville man gjort det automatisk.

Mange år med studier og erfaring som terapeut og yogalærer har lært meg at det er mulig å gi slipp på reaksjoner etter levd liv, altså indre stress. Men det tar tid. Og man må lære seg hvordan man gjør det. Når man behersker teknikken, kan man bruke yogatimene mye mer effektivt til å gi slipp på stress.

Desverre er det ikke mulig å gi slipp på indre stress uten å møte seg selv. Bli venn med plagene. Man må leve sammen med dem som venner, noe man gjør ved å gjenoppleve følelsene. Dette er mulig i små doser, derfor trenger vi stopp knapp.

Å gi slipp på følelser kan vært fort gjort. Forskning fra Candance Pert viser at det tar ca 90 sekunder. Før man kan bruke denne teknikken må man være så trygg på egne kroppslige reaksjoner, at man kan la kroppen gjøre jobben selv.

Her finnes ingen universell oppskrift. Man må ofte bruke litt tid på å finne ut hvordan ens egen kropp fungerer. Videokamera teknikken er nyttig. Da observerer man seg selv. Som et videokamera. Ingen bedømming om det man ser er bra eller dårlig. Man bare obsererverer. Slik kan man oppdage biter av egne mønstre, oppdagelser som er gull verdt, fordi vi kan ikke endre det vi ikke forstår i oss selv.

Sannheten frigjør.

Når vi er åpne for det som er sant, vil vi merke en kroppslig reaksjon som bekrefter sannheten for oss. I tillegg vil det som plaget oss dempes eller forsvinne, når vi forstår hva det handler om og erkjenner og bearbeider de følelser som dette handler om.

Skal du lære å gi slipp på indre stress, må du bli kjent med den indre kroppen din. Yoga er en god metode for personer med indre stress, fordi man i yoga har fokus på den indre kroppen hele tiden. Vi kan godt si at yoga som bevissthet er en form for livets kjøreskole, slik jeg ser det, et sted man lærer det mest grunnleggende om det å være menneske.

Indre stress kan ha mange årsaker. At det kan skyldes ubearbeida hendelser er noe de aller fleste vet. De færreste vet er at indre stress kan skyldes noe vi arver. Hendelsen som skaper ubalanse er kanskje opplevd av foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre. Det som heter epigenetikk.

Vi kan også oppleve indre stress som har røtter til vår egen fødsel. Noen opplever dette, ikke alle. Den person som har forsket mest på dette tema er Stanislav Grof.

Erfaringer i vår underbevissthet kan også handle om tidligere liv. Vi er ikke er født uten erfaringer. Alle vet at personligheten er svært ulik når vi blir født. De som har født flere barn undres ofte over hvor ulike søken kan være.

Perioden i mors liv kan også gi oss indre stress som voksne. Opplever mor traumer i svangerskapet, kan barnet være født med traumer. Også fars traumer kan påvirke barnet i mors liv og i tidlige barneår.

Det beste vi kan gjøre for våre barn er å rydde i vår egen psyke.

Det er de ubalanser som fortrenges, som fanges opp av senere generasjoner. Bert Hellingers arbeid med familiekonstellasjoner har vist oss at i den kollektive bevisstheten kan ingenting holdes skjult. Når man vil utforske skjulte tema i egen psyke er konstellasjoner og Reconstructive gode metoder.

Noen ganger er livet slik at man får for store doser med indre stress i barndommen. Da er det vanskelig å bli voksen, å flytte for seg selv. Man er da ofte usikker på det meste. Og selv om man får en diagnose hjelper ikke dette mot usikkerheten, det hjelper heller ikke mot det indre stresset. Unge usikre personer trenger å lære å gi slipp på det som stresser dem innenfra. Hvis de bærer på foreldres stress hjelper det faktisk om foreldre rydder «i eget skap».

Dette var tema i min eksamen i konstellasjoner/traumearbeid. Jeg jobbet da med mødre som strevde med ungene sine på ulike måter. Samtlige mødre opplevde at noe endret seg positivt hos ungene når mødrene forstod mer av seg selv.

Jeg jobber med voksne over 15 år. Det hender at jeg blir kontaktet av foreldre som ønsker hjelp til barn med problemer.  Mitt tilbud i slike situasjoer er å arbeide med foreldrene. Dette er en ny og ukjent måte å tenke på for folk flest. De er modige de som våger å gjøre dette.

Hadde eg vært sjef i Norge, ville eg innført tre ting mot indre stress:
1. Ingen barn ville fått medisiner mot uro før foreldrene gått noen timer i terapi og sett på sitt eget familiesystem gjennom konstellasjoner eller Reconstrucitve.
2. Alle med kronisk sykdom som ikke selv klarte å redusere indre stress, ville jeg gitt tilbud om konstellasjoner eller Reconstructive.
3. Jeg ville innført yoga som bevissthet (fokus indre kropp) i barneskole, ungdomskole, videregående skole,  høyskole og Universitet, slik at ungene selv lærte å løse opp indre stress, finne indre ro, finne egen styrke innefra.

OPPROP:
NÅ ER TIDEN INNE FOR Å TA I BRUK ALLE METODER SOM KAN LØSE INDRE STRESS.

Veavågen den 16. mai 2018. Hildur Vea, phd.
En samlet oversikt over blogginnlegg finner du her.
Ønsker du de nye blogger tilsendt på mail, velger du lenken nedenfor: Add us to your address book.

Velkommen til:
1. Balanzen. vi tilbyr yoga, samtaler, gongbad, healing sirkel og puust yogalærerutdanning.
2. Reconstructive skolen i Norge. Vi tilbyr samtaler, studiesirkel (leser la Maga), growing cirlcles (dags og helgekurs) og studiegruppe; 3 ganger høst 2018 og 3 ganger vår 2019.

Anbefaler også:
Konstellasjoner i stavanger, IOPT, Sissel Bru Reksten

© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)