Kraften som styrer oss

10. september 2018

Som mennesker har vi en likhet med isfjell. Det er den usynlige delen som styrer. Det er her kraften som skaper bevegelse ligger. I hverdagen tenker vi ikke så ofte på det. Vi forholder oss til de praktiske gjøremål. Og slik går dagene.

For de fleste fungerer dette lenge. Men på et tidspunkt skjer en endring. Noe skjer som vi ikke forstår. Vi kan bli syke, uten å bli friske. Vi kan være slitne, uten at trettheten gir mening. En tretthet som ikke går over selv om vi hviler. Vi kan ha smerter som aldri tar slutt. Vi kan ha indre uro, selv om vi er i ro. Vi kan mangle søvn selv om vi er veldig slitne. Vi kan ha tanker som stresser oss. Vi kan stå fast i negative følelser. For å hjelpe oss selv ut av slike fastlåste mønstre er det nyttig å bli kjent med vår egen skygge. Den ubevisste delen hos mennesket.

Det ubevisste kan inneholde så mangt. Her er noen eksempler:

At vi som mennesker har en ubevisst del som styrer oss kan være vanskelig å forstå fordi vi ser den ikke, føler den ikke. Vi merker kun konsekvensene av den. Kun de personer som har jobbet med seg selv har erfart hvordan slike skjulte dynamikker kan påvirke livene våre.

Livets skole er ikke en skole man søker seg inn på. Man er født inn i den. Å skulke unna hjemmeleksen her, er det samme som å leve som ubevisst.

Pingviner kan være fascinerende. Det kan også tankene våre. Men tankene våre kan også være kaotiske, motstridende, gjentagende, pågående slitne, gi dårlig samvittighet, gjøre oss redde og stresse oss.

Tankene våre handler om skyggen i oss. Når du har bearbeidet dine ubalanser, stilner tankene. Når vi har lært vår egen kropp å kjenne kan vi bruke automatiske tanker som guide, når vi skal finne og løse indre floker. Ikke vanskelig når man kan det. Men man må lære det. De fleste folk tar seg ikke tid til dette. De vil leve livet, smake på alle rettene livet serverer. De ser ikke at de er styrt av skyggen sin.

Jo mer hektisk livet er, jo større er risikoen for at vi mister oss selv og går på autopilot. Vi må det, for å rekke alt vi skal rekke. Men prisen vi betaler kan være høyere enn vi tror. Det kan fort ende med en smell.

Mennesker som har liten kontakt med sin skygge, sin ubeviste del skaper surr for både for seg selv og for andre mennesker. Her er noen av de mønstre som skaper surr. (Ubevisste mønstre).

Personer som ikke står i seg selv kan du ikke snakke fornuft med. De mangler kontakt med den delen i seg selv. Det tok meg ufattelig mange go-dag-man-økseskaft samtaler å fatte dette.

Å stå i seg selv er den beste vaksinasjon mot andres surr. Vi kan ikke unngå å møte det, men vi kan unngå å vikle oss inn i noe som ikke er vårt eget. Men da må man stå i seg selv. Man lærer å stå i seg selv på yoga og når man jobber med seg selv.

Sjelens reise

Vi er her på jorden for å utvikle oss. For å lære. Alt er læring. Når vi møter livet med denne holdningen, blir alt mye enklere. Man blir ikke såret på samme måten, selv om man blir sviktet. Man kan unnslippe offerrollen. Offerrollen er en stuck rolle (se tidligere blogger).

Vi utvikler oss og blir hele når vi integrerer skyggen vår. Alt som er ubevisst som styrer livet vårt. På samme måte som isfjell i sjøen er det massen under havoverflaten som styrer. Slik er det også hos mennesket. Det ubevisste, skyggen, de skjulte dynamikkene er det som overstyrer viljen vår.

Når vi tar tak i det som smerter i livene våre endres vi. Vi blir klokere. Det er prosessen med å bearbeide våre sår, som gjør at vi forstår hvem vi er, og hva som er meningen med våre liv.

Vi møter oss selv når vi
– tar tak i det som trigger oss
– tar tilbake projeksjonene våre (alt vi mener om andre handler om oss selv)
– slutter å skjule oss bak masker og roller
– er dønn ærlige med oss selv
– lever våre erfaringer, selv om andre mener annerledes
– lever vår drøm, selv om andre ikke forstår dette

Skal du finne ditt eget hjerte, trenger du nok ro i livet ditt.

Det anbefales derfor varmt at du praktiserer yoga. Essensen med yoga er å finne indre ro for å finne din indre stemme. Uten kontakt med oss selv, har vi ikke andre valg enn å leve på autopilot, følge med flokken dit flokken går.

som sauen som følger bjellesauen
utfor stupet

Håvardsholm den 22 juli 2018.
Hildur Vea, phd.
© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)