Mix av kart og terreng

10. september 2018

Når vi går i naturen er vi aldri i tvil om hva som er kart og hva som er terreng. Knyttet til vår helse og psyke mixes kart og terreng oftere enn vi liker å tenke. Det er lett å glemme at

mennesket alltid er terreng, teorier om mennesket er kart. 

Alt som virker for mennesket er sant. Dette er terreng, selv om man ikke finner det på kartet. Selv om forskning ikke har påvist dette. Forskning kan aldri være noe annet enn et kart.

Innimellom møter jeg personer som mixer kart og terreng på dette området. Hvis forskning mangler, tror de ikke på det. Men andre ord dersom det ikke finnes kart, nekter de å sjekke terrenget. Heldigvis er ikke alle mennesker slik.

Som terapeut er jeg opptatt av å lære mest mulig om hvordan vi som mennesker fungerer. En av de mest fantastiske oppdagelsene jeg har gjort, er at den fysiske kroppen og dens plager viser vei til å løse opp blokkeringene. Med andre ord:

vår kropp kan være både kart og terreng

Alt vi trenger å vite finnes i kroppen. Vår jobb er å lære oss å forstå oss selv. Vi må lære oss å forstå kroppens språk, før vi kan bruke det. Du kan faktisk snakke med kroppen din, når du har lært deg dette språket. Velkommen på yoga hvis du vil lære dette.

Personer som sier at (ditt og datt) ikke er mulig, snakker av egen erfaring. Folk og systemer kan mene og tro hva de vil, så lenge de ikke begrenser andre. Hvis vi tenker energifrekvenser, kan vi lettere forstå hvorfor noen er skråsikre på noe som ikke er sant. Personer med lav energifrekvens mangler evnen til å skille det som er sant fra det som er ikke er sant, i følge Hawkins.

Energifrekvenser
Storken kan fly litt opp i høyden. Det gir den et overblikk over naturen nedenfor.  Slik er det også med mennesket. Jo høyere energifrekvens et menneske har, jo bedre oversikt gir dette. Jo lettere vil man forstå livet.

Energifrekvenser er i følge David R. Hawkins, mønstre som preger vår måte å oppfatte verden på. De styrer vår persepsjon. Står man fast i sorg, vil man oppleve verden og hverdagen som trist. Står man fast i apati, tenker man at ingen kan hjelpe, og man søker derfor ikke hjelp, selv om plager styrer livet.

Når jeg ble syk for 11 år siden, var jeg forskerstudent. I min søken etter noe som kunne hjelpe meg, fant jeg Hawkins sin forskning om energifrekvenser. Dette motiverte meg til å endre livet mitt. Jeg forstod at siden jeg var syk, var min energifrekvens for lav. Min frekvens var under 200, ellers ville jeg ikke vært så syk som jeg var.

Personer med høyere energifrekvens har god helse, har nok energi, er glade og har indre ro. Der, var ikke jeg, men det var dit jeg ville. I dag 11 år senere er jeg utrolig takknemlig for at jeg ble kjent med min egen kropp.

Kort fortalt:
Hawkins teori er viser at vi mennesker befinner oss på et trinn på en skala mellom 20 og 1000. Nederst på denne skalaen finner vi følelser som skam, skyld, apati, frykt, sorg og sinne. Øverst forståelse, glede og indre ro.

De som har en frekvens under 200 har dårlig helse. Man er da ikke i stand til å hjelpe seg selv ut av problemene. Hjernen fungerer annerledes. De som har en frekvens høyere enn 200 har helse og kan hjelpe seg selv til å bevare og øke sin helse.

HJERTESUKK 1: HVIS AS NORGE HADDE TATT PÅ ALVOR FORSKNINGEN TIL HAWKINS VILLE ALLE SOM SØKTE HELSEHJELP BLITT SENDT PÅ KURS SOM ØKTE DERES ENERGIFREKVENS, SLIK AT DE FIKK BEDRE HELSE OG BEDRE KUNNE HJELPE SEG SELV.

HJERTESUKK 2: HELDIGVIS LEVER VI I ET FRITT LAND, OG ALLE MED HELSEPLAGER KAN SELV TA GREP FOR Å ØKE SIN ENERGIFREKVENS OG BEDRE SIN EVNE TIL Å HJELPE SEG SELV.

Når jeg ble kjent med Hawkins teorie var alle begrepene bare ord for meg. Jeg lurte lenge på hvordan man kan øke sin energifrekvens. Kjente faktisk ingen som visste det. Det enkle svaret for meg ble yoga. Kan du puste, kan du gjøre yoga… 

Og så kommer det jeg finner mest interessant og nyttig med Hawkins teori: skillet på 200 handler om vår bevissthet. Vi har alle en hjerne med to hjernehalvdeler som fungerer på ulik måte. De som har en frekvens lavere enn 200 bruker andre deler av hjernen enn de som har en frekvens over 200. Er man styrt av en frekvens under 200 kalles dette for en venstre hjerne bevissthet. Er man styrt av en frekevns over 200 kalles dette en høyre hjerne bevissthet.

Jeg hoppet i havet uten å kunne svømme.
Jeg våget å satse på noe, uten å vite om de hjalp.

I ettertid har jeg forstått hvor viktig dette var. Det var en av de ting som skiller de som lykkes med å hjelpe seg selv fra de som ikke lykkes. Man må være villige til å satse fullt på noe (tid og penger), som man ikke vet resultatet av.

Man må være villig til å kaste seg i den sjøen, uten å kunne svømme. Uten redningsvest. Frykten for å drukne gjør at mange velger å bli stående på land.   

Desverre er ikke valget man har i slike situasjoner – vil du ha kake. Valget handler mer om pest eller kolera. To valgalternativ hvor man egentlig ikke vil ha noen av dem. Man vil verken ha sine plager eller kaste seg i det ukjente. Frykten for å gjøre noe som forverrer ens plager er lammende.

Det er et ærlig valg hva mennesker velger å gjøre. Å hoppe i det ukjente eller bli stående på trygg grunn. Stuck. Lost. Kun den som bor i kroppen vet hva som er best.

HJERTESUKK 3: NOEN AV DE PERSONER SOM TITTELERER SEG SOM SVØMMELÆRER PÅ LIVETS REISE, HAR ALDRI SELV LÆRT Å SVØMME. JEG KLANDRER INGEN SOM GJØR DET, FORDI DET ER GJORT MED UVITENHET. MEN DET OVERRASKER MEG AT FOLK SØKER HJELP FOR Å LÆRE Å SVØMME HOS PERSONER SOM IKKE KAN DET SELV.

Min sykehistorie lærte meg hvor viktig det var å bruke svømmelærere som selv hadde lært å svømme. De var de eneste jeg traff på min reise som lærte meg trikset med å holde meg flytende i sjøen. I ettertid har jeg alltid søkt meg til personer og steder med høy energifrekvens. Her finner jeg alt: smerte, glede, utvikling, ansvar, gi slipp, community og magi.

Uten å endre deg, endrer den deg. La Maga av Carola Castillo.

Vi må praktisere det og leve det, før vi vet om det virker. Vi utvikler vår høyre hjerne bevissthet ved å leve våre egne erfaringer.  

Skillet mellom de to bevisstheter hander om å tro på noe (venstre hjerne bevissthet) eller erfare og leve noe (høyre hjerne bevissthet). Vi utvikler vår høyre hjerne bevissthet ved å løse opp i egne blokkeringer.

Prosessen med å løse opp egne plager viser oss hvordan vi som mennesker virker. 

Som terapeut møter jeg ofte personer sliter med akkurat dette. De lever slik de tror de skal leve, fremfor det liv som de er ment til å leve. Mennesker som er opplært til å være snille, fremfor å bli kjent med seg selv. Dette blir personer som tar mer hensyn til andre enn seg selv. På et eller annet tidspunkt i livet, krasjer det inni dem. Da fylles hverdagen av plager, plager som ikke går vekk før man har endret livet. Det som fungerte før, fungerer ikke lenger.

Sjelen vår slår oss i hodet for å få oss til å våkne fra vår tornerosesøvn. Plager som styrer livet vårt kan være en beskjed til oss selv, fra oss selv, om at vi må endre kurs. Vi er på jorden for å lære, for å leve eget liv. 

Siden vi alle har ulike oppdrag (mening med livet), vil vi alle møte ulike oppgaver (traumer, kriser, sykdom) for å hjelpe oss å finne oss selv.

Sjelen bor i kroppen. Skal vi bli kjent med oss selv på et dypere plan, må vi ha oppmerksomheten innover. Vi må forstå hvordan vi fungerer innenfra, om vi skal gjenkjenne vår sjels stemme.

Jeg kan huske at jeg som 15 åring tenkte: hva er sjel. Jeg fant ikke svaret og glemte min søken. Det var først mange år senere år, da jeg møtte personer som levde i samsvar med sin sjel, at jeg fikk hjelp til å få kontakt med min egen sjel.

Jeg møtte personer som svømte i havet uten redningsvest. Dette var personer som hadde utviklet sin høyre hjerne bevisshet. Som hadde høy energifrekvens. De hadde aldri lest Hawkins, de hadde aldri praktiser yoga. Deres vei inn til dem selv var ulik min. Men vi ankom samme sted.

Jeg lærte betydning av å ta meg selv på alvor. Mine plager og triggere ble de nye lærebøkene. Sakte, i en skilpaddes tempo, fant jeg det jeg søkte etter, inni meg. Jeg forstod forskjellen mellom tankestyrte følelser og indre tilstander av glede og kjærlighet.

Indre glede er der, uten de tankene som produserer glede. Den er der når du våkner om morgenen. Indre kjærlighet er noe annet enn forelskelse og tankestyrt kjærlighet. Indre kjærlighet er når man ikke trigges lenger av andre. Når man kan leve sin egen sannhet. Og la andre leve sin. Man er da i en indre fred. Bliss.

Lyst å lese mer om Hawkins: Tips: Power vs force, Healing and Recovery, Letting go.

Veavågen den 30 mai 2018
Hildur Vea, phd.

Sendt neste dag:

Her er en youtube snutt fra Brad Banton. Han snakker om samme fenomen som beskrives i bloggen. Han bruker andre ord, hans awareness er høyre hjerne bevissthet og mind viser til venstre hjerne bevissthet. Kos deg. Varer 17 min.

How to get over sh*t and be happy

© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)