Å lande i seg selv – fra traume til livskraft.

Å lande i seg selv – fra traume til livskraft
Vi endres når vi lever sannheten.
En bok om utvikling av egen bevissthet.

Hildur Vea, PhD

Her er innholdsfortegnelsen og innledning til boken.

Innholdsfortegnelse

En stor takk fra mitt hjerte

Innledning  

Mennesket er en kropp som har en bevissthet

Kroppen består av fem lag med energier

Når livet setter seg i kroppen

Hva skaper indre floker?

Systemet som biter seg selv i halen

Mennesket er bevissthet  

Forholdet mellom kropp og bevissthet

Vår kropp består av ulike bevisstheter

Kart over bevisstheten

Å være hel

Våre to bevisstheter

Følelser og bevissthet

Tanker og følelser er to ulike system

Følelser erfares kroppslig

Å være trygg er en forutsetning for endring

Livshistorier 

Være til stede med hele meg, og ikke oppslukt i mine tanker og plager

Min reise

Universelle lover

Lov om balanse

Akasha feltet

Sjelens utfordringer og ekspansjon

Å være innviklet i andres skjebne

Når ubalanser i vårt familiesystem overstyrer vår personlige vilje

Å være innviklet med andres uoppgjorte oppgaver

Vi formes gjennom resonans med våre foreldre 

Å bli voksen er å gå ut av symbiose med foreldre

Vi blomstrer kun når vi er trygge

Barn møter livet med en grunnleggende trygghet eller grunnleggende utrygghet

Utviklingen av et ekte selv

Uten den essensielle støtten utvikles et falskt selv

Plager og problemer kan forstås som `pensum i livets skole

Traumer påvirker oss som voksne  

Eksistensielt traume – trussel om abort

Eksistensielt traume – å være uønsket

Tapstraume – atskillelse fra mor og far, adopsjon og sykehusopphold

Tapstraume – når barn mister noen nære ved død eller skilsmisse

Tapstraumer – å bli født som erstatningsbarn

Tilknytningstraume

Systemisk tilknytningstraume – incest

Veier til et autentisk selv 

Stress, nervesystem og toleransevindu

Aksepter deg selv som den du er

Fra et falskt selv til et autentisk/ekte selv

Livet selv pusher oss mot balanse

Å trenge gjennom illusjon og forvirring 

Vi forvirrer oss selv når vi ikke tror på innviklinger – fordi vi ikke kan føle dem

Kroppen reagerer med fight, flight eller freeze, uansett årsak

Vi har ansvar for vår helse og våre liv

Å møte seg selv på godt og vont

Svaret er kropp og følelser 

Endring skjer i en trygg kropp

Traumer setter seg i kroppen, det er dit vi må gå for å løse dem

Overgriperenergi gir ubevisst utestengelse av personer og kunnskap

Kontakt med autentiske følelser

Smertefulle usynlige fenomener som sitter i kroppen

Kraften bak ordene vi uttrykker

Ondskap og godhet bor vegg i vegg inni oss

Fra traume til livskraft  

Autentisk selv – veien blir til mens du går

En fugl med en vinge kan ikke fly

Yoga som livskraft

Motstand mot endring, motstand mot ny kunnskap

Livet går i sykluser

Å lande i seg selv 

 

Her er et utdrag fra de første sidene:

En stor takk fra mitt hjerte

Denne bok ville ikke vært mulig å skrive uten hjelp fra personer som har støttet og veiledet som fagperson og til å bli den person jeg er i dag. Jeg vil derfor takke først og fremst mine foreldre. De gav meg livet, og en del oppgaver som når de var løst gav livet mening, og denne boken.

Jeg vil også takke min familie, mine to barn, og mine eks-menn, for all glede og smerte som relasjoner og samliv innebærer. Det er gjennom smerten man vokser. Det å stå fast i smerte, skaper en motivasjon til å finne løsninger. Det gir indre styrke og mot, når man ser at man kan leve annerledes enn man trodde.

Uten faglig veiledning ville det ikke vært mulig å skrive denne boken.

Jeg vil takke professor Svein Mossige, Oslo, veiledning på hovedfag og PhD.
Jeg vil takke Svein Johansen, Oslo, for veiledning i gestaltterapi studet.
Jeg vil takke Marta Thorsheim, Oslo, veiledning i utdanning i konstellasjoner/traumeterapi.
Jeg vil takke Marie Fridolf, Gøteborg, for veiledning gjennom flere år i Reconstructive.
Jeg vil takke Anders Holand, Oslo, for faglig samarbeid gjennom flere år.
Jeg vil takke Brid Keenan, Belfast, for faglig veiledning gjennom flere år, (SE- terapi).
Jeg vil takke Helen McCabe, Cork, spirituell veiledning gjennom flere år.

Jeg vil takke følgende personer som har inspirert mitt arbeid.
Jeg vil takke David Hawkins, for kunnskap om forskjell høyre og venstre hjerne bevissthet.
Jeg vil takke Bruce Lipton for kunnskap om kvantefysikk og epigenetikk.
Jeg vil takke Gabor Maté, for kunnskap om traumer og våre folkehelsesykdommer.
Jeg vil takke Bert Hellinger for kunnskap om sjelen vår og familiekonstellasjoner.
Jeg vil takke Franz Ruppert for kunnskap om hvordan traumer kan arves, symbiosetraumer.
Jeg vil takke Stephen Porges, for kunnskap om trygghet og nervesystem.
Jeg vil takke Peter Levine, for kunnskap om sammenhengen kropp og nervesystem.
Jeg vil takke James Masterson, for kunnskap om betydningen av relasjon foreldre – barn.
Jeg vil takke Dietrich Klinghard for kunnskap om forholdet celle – energi – epigenetikk.
Jeg vil takke Carola Castillo for kunnskap om Reconstructive og om ubevisste prosesser.

Jeg vil også takke de personer som har bidratt til faglige diskusjoner, og de personer som har stått i utfordrende relasjoner med meg. Den smerte slike relasjoner gir inspirerte meg til å søke en dypere forståelse for hvordan vi fungerer som mennesker. Det er mye læring i smerte. Og uten at jeg selv møtte veggen noen år tilbake, og ble tvunget til å tenke nytt om jeg skulle bli frisk, ville trolig aldri denne boken blitt til.

Innledning

Det startet med en oppvåkning i bevisstheten i 2007. Jeg forstod da at vi alle har tilgang til to ulike bevisstheter i oss. Denne innsikt har preget alt jeg har gjort senere. Når man klarer å forene de to bevisstheter til en, har man landet i seg selv. Da er man jordet. Man har da utviklet et ekte/autentisk selv, og er på god vei mot å bli opplyst.

Våre bevisstheter gir oss to helt ulike virkeligheter, som egentlig kjemper imot hverandre[25]. Vi har denne motsetning i språket vårt:

Høyre hjerne bevissthet                     Venstre hjerne bevissthet
sjel                                                      ego

lys                                                       mørke

godhet                                                ondskap

kjærlighet                                           hat

indre ro                                              stress

indre verden                                       ytre verden

Våre to bevisstheter forstår virkeligheten ulikt. De gir oss to stemmer i hodet som skaper tvil og forvirring. En fallgruve, jeg selv gikk i, var at jeg trodde jeg kunne utvikle min høyre hjerne bevissthet gjennom å lese om den. Men dette er ikke mulig. Man må leve sine egne erfaringer, man må være dønn ærlig med seg selv, om man vil utvikle sin høyre hjerne bevissthet.

Som mennesker møter vi også to ulike virkeligheter innenfor forskning. Forskning basert på kvantefysikk gir en annen virkelighet enn forskning i samsvar med skolemedisin. Disse innsiktene berørte meg sterkt. Og jeg forstod ikke hvordan skolemedisinsk forskning kunne overse og utelate forskning som samsvarte med kvantefysikk. I fysikkens verden hadde kvantefysikk hadde erstattet Newton sin fysikk (skolemedisin) for snart 100 år siden.

Min neste oppvåkning hadde jeg noen år senere. Jeg forstod da sammenhengen mellom stress og våre kroppslige reaksjoner. Vårt nervesystem reagerer på samme måte uansett hva som stresser oss. Nervesystemet har tre system av reaksjoner. De kalles fight, flight og freeze reaksjoner. Når noe blir for mye for oss å håndtere, uansett årsak, aktiveres disse reaksjonene.

Gradvis forstod jeg at kroppen vår er resultat av levd liv. Det er livet som setter seg i kroppen når vi blir syke. Dette gav håp. Man kan faktisk ta tak i uløste følelser fra vonde hendelser og bearbeide dem mange år senere.

En annen viktig oppdagelse var å forstå hva sjel er. Sjelen en som en motor inni oss, som vi ikke kan skru av. Ofte skrur denne motoren seg på av seg selv. Vi merker dette i form av plager og ubehag som ikke går over av seg selv. Jeg kaller denne kraft for vår sjel. Sjel er et begrep som viser til vår indre kjerne. Noen foretrekker å bruke ordet Selv for å beskrive denne kjernen. Det er en viktig forskjell mellom begrepene sjel og Selv. Begrepet Selv brukes om forhold som er knyttet til individet, mens ordet sjel kan inkludere flere personer.

Selv om det startet tilfeldig, ble dette starten på en spennende reise. En reise som handler om å lande i seg selv. Jeg har studert forholdet mellom kropp – helse – stress gjennom flere vitenskapelige utdanninger. Jeg sluttet å telle studiepoeng når jeg passerte 12 år med høgskoleutdanning. Men jeg sluttet ikke å utdanne meg.

Men det tok likevel noen år før jeg forstod den enkleste av alt. Vi er ikke kroppen vår. Vi er ikke tankene våre. Vi er ikke følelsene våre. Vi er den som observerer kroppen vår, den som observerer tankene våre, den som observerer følelsene våre. Det var denne innsikten som gjorde det mulig å lande i meg selv.

Formålet med denne boken er å peke på sentrale tema som det kan være nyttig å arbeide med for å forstå oss selv som mennesker. Utgangspunktet for boken er at mennesket er en bevissthet som har en kropp. Vi kan derfor gjøre mange ting for å hjelpe oss selv når livet er vanskelig.

[25] McGilchrist, Iain, 2009/2019. The master and his emissary side 3.

© 2023 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)