Balanzen bedrift

Ti bedrifter kan vi hjelpe med:

  • Samtaler med arbeidstakere som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt, livskriser, annet.
    .
    Et vinn – vinn tilbud. Den ansatte får hjelp til å komme over kneiken, og bedriften beholder den ansatte i jobb og-eller forkorter sykemeldingsperioden.Kostnadsrammen avtales på forhånd. En betaler for de timer en benytter. Fortsatte samtaler utover avtalt ramme betales av den ansatte. Erfaringsvis vil 5-6 samtaler være det som skal til.Balanzen har siden 2011 hatt et samarbeid med veiledning av sykmeldte deltakere via arbeidsretta rehabilitering på Solstein. Vi har derfor bred erfaring fra en rekke type helseutfordringer.
  • Veiledning av ledere som trenger hjelp til å se kompliserte situasjoner med klarere blikk, og/ eller ta inn nye perspektiver.
  • Bedriftsvtaler vedrørende yogakurs. Ved å sponse deltakelse på yogakurs, får bedriften tilbake ansatte som er mindre stressa og mer glad. Be om pristilbud og prøvetime.
  • Foredrag og kurs knyttet til selvutvikling og eller yoga. Mitt interesse felt er hvordan løse opp i kroppslige plager når livet setter seg i kroppen. Hvordan kan man hjelpe seg selv til å redusere stress i en allerede travel hverdag. Hva er det vi egentlig påvirkes av fra barndommen, og hvordan kutter vi de bånd som ikke tjener oss.Min bakgrunn er: mer enn 12 år høyskole, 4 ulike former for terapiutdanninger, ulike yogautdanninger, 18 års erfaring som høgskolelektor, 8 års erfaring som bedriftseier og samtaleterapeut. Sjekk våre referanser nedenfor:

Referanse fra en lokal bedrift:

Bedriften vår har samarbeidet med Hildur på Balanzen i flere år.  Flere av de ansatte i bedriften har i perioder gått til veiledning samtaler med Hildur. Undertegnede er sikker på at samtalene har forebygget sykemeldinger og forkortet sykemeldinger blant våre ansatte. De ansatte har blant annet gitt følgende tilbakemeldinger etter samtalene:

–          Lært strategier og konkrete metoder for å håndtere ulike utfordringer både på jobb og privat

–          Fått hjelp til å se og forstå ulike situasjoner/mennesker på andre måter enn tidligere

–          Har fått hjelp til å ta valg, som har hatt stor betydning for hvordan den ansatte har det både i                             jobb og privat sammenheng  

Som arbeidsgiver er det godt å vite at vi har en samarbeidspartner med kompetanse og ressurser til å ivareta og hjelpe våre kollegaer gjennom vanskelige perioder. Jeg er sikker på at Hildur har bidratt til at våre ansatte, gjør en bedre jobb, er bedre kollegaer og har det bedre privat.

Personalleder Haugalandet.

Referanse fra veiledning fra Veksthuset. 

Hildur har gitt veiledning i 4 år til personalgruppen i Psykisk Helsetjeneste, Dagsenteret «Veksthuset».  Personalgruppen beskriver at veiledning gir faglig utvikling, samt trygghet i veiledningen overfor brukernes psykiske helseutfordringer. Hun er en allsidig veileder som benytter forskjellige teknikker som vi kan overføre i vårt møte med brukergruppen. Hun er kunnskapsrik og gir undervisning ut fra aktuelt tema. Hildur er omtenksom i forhold til hver enkelt ansatt, og skaper trygghet i gruppen.

Varmt velkommen til å ta kontakt. Hildur Vea, tlf 45 66 21 18, mail: hildur.vea@balan-zen.no 

© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)