Veiledning

Som enkelt person:

Vi gir veiledning til personer knyttet til problemstillinger i arbeidslivet. Man kan komme direkte, uten henvisning fra lege.

Som bedrift

  • Samtaler med arbeidstakere som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt, livskriser, annet. Et vinn – vinn tilbud. Den ansatte får hjelp til å komme over kneiken, og bedriften beholder den ansatte i jobb og-eller forkorter sykemeldingsperioden.Kostnadsrammen avtales på forhånd. En betaler for de timer en benytter. Fortsatte samtaler utover avtalt ramme betales av den ansatte.
  • Veiledning av ledere som trenger hjelp til å se kompliserte situasjoner med klarere blikk, og/ eller ta inn nye perspektiver.
  • Bedriftsavtaler vedrørende yogakurs. Ved å sponse deltakelse på yogakurs, får bedriften tilbake ansatte som er mindre stressa og mer glad. Be om pristilbud og prøvetime.
  • Foredrag og kurs knyttet til selvutvikling og eller yoga. Mitt interesse felt er hvordan løse opp i kroppslige plager når livet setter seg i kroppen. Hvordan vi kan forstå oss selv, og hva vi kan gjøre selv.

Referanse fra en lokal bedrift:

Bedriften vår har samarbeidet med Hildur på Balanzen i flere år. Flere av de ansatte i bedriften har i perioder gått til veiledning samtaler med Hildur. Undertegnede er sikker på at samtalene har forebygget sykemeldinger og forkortet sykemeldinger blant våre ansatte. De ansatte har blant annet gitt følgende tilbakemeldinger etter samtalene:

– Lært strategier og konkrete metoder for å håndtere ulike utfordringer både på jobb og privat
– Fått hjelp til å se og forstå ulike situasjoner/mennesker på andre måter enn tidligere
– Har fått hjelp til å ta valg, som har hatt stor betydning for hvordan den ansatte har det både i jobb og privat sammenheng  

Som arbeidsgiver er det godt å vite at vi har en samarbeidspartner med kompetanse og ressurser til å ivareta og hjelpe våre kollegaer gjennom vanskelige perioder. Jeg er sikker på at Hildur har bidratt til at våre ansatte, gjør en bedre jobb, er bedre kollegaer og har det bedre privat.

Personalleder Haugalandet.

Referanse fra veiledning fra Veksthuset. 

Hildur har gitt veiledning i ca 8 år til personalgruppen i Psykisk Helsetjeneste, Dagsenteret «Veksthuset».  Personalgruppen beskriver at veiledning gir faglig utvikling, samt trygghet i veiledningen overfor brukernes psykiske helseutfordringer. Hun er en allsidig veileder som benytter forskjellige teknikker som vi kan overføre i vårt møte med brukergruppen. Hun er kunnskapsrik og gir undervisning ut fra aktuelt tema. Hildur er omtenksom i forhold til hver enkelt ansatt, og skaper trygghet i gruppen.

Varmt velkommen til å ta kontakt.
Hildur Vea, PhD,  tlf 45 66 21 18, mail: hildur.vea@balan-zen.no 

© 2023 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)