Kurs ved Puust Akademi

13. juli 2019

Samtalegruppen livskraft Dette er en studiegruppe hvor vi møtes 6 ganger. 3 ganger høst 2019 og 5 ganger vår 2020. Målet er å utvikle oss i den retning vi ønsker. For å oppnå dette må vi lære å gi slipp på blokkeringer og endre dype mønstre som hindrer oss i å gå den vei i […]

Les mer

Når man ikke rekker en hjelpende hånd – om livets smerte og følelser

10. september 2018

Det er hjerteskjærende å søke hjelp for å oppdage at den som skal hjelpe heller ikke forstår det man selv så desperat forsøker å endre i seg selv. Selv om hjelperen rekker ut en hånd, klarer man ikke ta den. Det er noe som mangler. Motivasjon for å skrive denne blogg kom fra vitneutsagn: «unge som selvskader seg […]

Les mer

Barnet som ble familiens kjæledyr

10. september 2018

Mia er oppvokst i vanlig hjem. Utad så det slik ut. Mia har mor, far og flere søsken. Mia var en av de yngste barna. Hun fikk rollen som familiens kjæledyr (Pet-Child).  Studier avslører at behovene til disse barna er oversett, deres selvfølelse er lav, deres kapasitet for sosialt liv er minimal. I virkeligheten har ikke […]

Les mer

Kraften som styrer oss

10. september 2018

Som mennesker har vi en likhet med isfjell. Det er den usynlige delen som styrer. Det er her kraften som skaper bevegelse ligger. I hverdagen tenker vi ikke så ofte på det. Vi forholder oss til de praktiske gjøremål. Og slik går dagene. For de fleste fungerer dette lenge. Men på et tidspunkt skjer en endring. Noe […]

Les mer

Mix av kart og terreng

10. september 2018

Når vi går i naturen er vi aldri i tvil om hva som er kart og hva som er terreng. Knyttet til vår helse og psyke mixes kart og terreng oftere enn vi liker å tenke. Det er lett å glemme at mennesket alltid er terreng, teorier om mennesket er kart.  Alt som virker for mennesket er sant. Dette er terreng, selv […]

Les mer

Kan du gi slipp på indre stress – del 2

10. september 2018

De fleste tenker at stress handler om livet her og nå. På en måte er det rett, foridi det er dette man opplever. Men oftest er det «lagret stress bagasje» som gjør at livet blir for vanskelig i nåtid. Når man bærer mange små spenninger i åerevis, blir man til slutt sliten. Min erfaring er at det som stresser […]

Les mer

Kan du gi slipp på indre stress – del 1

10. september 2018

Nostalgi. 10 år gammel fikk jeg min egen sykkel. En grønn mini sykkel. Kjempestolt. En ny sykkel, ingen andre hadde eid den før meg. Jeg var vant til å arve utstyr. Det var litt andre tider å vokse opp på 60 tallet, enn det er i dag. Bruk av telefon var også annerledes. Min første […]

Les mer

Å være stuck

30. april 2018

Et fenomen som rammer mange mennesker i dag er å være stuck. Å være stuck er å stå fast. Vi kaller det for en freeze reaksjon. Noe i oss er i ubalanse, vi ønsker endring, men vet ikke hva vi skal gjøre for å få til denne endringen. Som barn var jeg stuck i 2 […]

Les mer

Lengselens smerte

30. april 2018

Lengselens smerte er ofte en ubevisst smerte. Vi har den i oss, når vi ønsker at noe skal være annerledes enn det er. Når vi ikke klarer å forsone oss med at livet er som det er. Ofte har lengselens smerte dype røtter. Det kan handle om noe som aldri har vært. Noe vi ønsker […]

Les mer

Refleksjon om manipulasjon

8. april 2018

Lett å bli manipulert når man lever i tankene og ikke i kroppen: det er kroppens reaksjoner som viser oss sannheten.  Ingen liker å bli manipulert. Da føler vi oss lurt. Man kan også føle seg dum. Vi blir manipulert når vi blir lurt til å tro noe som ikke er sant. Eller lurt til […]

Les mer
© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)