Informasjon Puust akademi kurs i systemisk samtale

Manual Puust kurs i systemisk samtale 

 

Utviklet av Hildur Vea, phd.

 

Introduksjon

Dette er et kurs i systemisk samtale. Basic er en forankring i at vi som mennesker er tilknyttet hverandre i et usynlig nettverk, og at vi ofte er styrt av usynlige bånd. Slike bånd kan både være en viktig ressurs for oss, men også noe som holder oss tilbake.

I systemisk samtale bruker vi markører i samtalen for å hjelpe oss å se skjulte mønster, enten vi arbeider med det som holder oss tilbake eller vi arbeider med det vi ønsker å oppnå, å tiltrekke oss.

Kurset legger til grunn at det er tre uungåelige tema vi møter i våre liv, tenk floker som vi gjennom livet skal finne ut av.

En slik floke er det som ikke skjedde. Vi kaller dette struktur knyttet til barndommen. De erfaringer vi har med foreldre, slekt, nabolag, skole og religion former oss godt og vont. Som voksne kan vi oppdage at vi lever i samsvar med mønstre eller strukturer vi utviklet som barn, og som ikke passer oss lengre. Vi må da endre dype strukturer i oss selv. For å endre struktur må vi handle. Selvinnsikt er ikke nok.

En annen floke er noe som skjedde som overveldet oss. Det kan være traumer, kriser, ulykker, sykdom, eller noe som skjer med vår nærmeste familie eller venner. Når vi overveldes vil vi automatisk beskytte oss med å stenge av for følelser. Disse lagres til vi er sterke nok til å møte dem. Både å lagre slike følelser og å åpne opp for dem igjen er ubevisste prosesser. Uforløste følelser kan skape indre uro og mange ulike former for helseproblemer. Gjennom å visualisere den smerteklump man bærer på, kan man gradvis komme i kontakt med og gi slipp på fortrengt materiale.

Den tredje floken er knyttet usynlige innviklinger. En innvikling er når man lever ut en annen persons skjebne ubevisst. Systemiske lover viser at systemer ikke tolererer ufullstendige oppgaver. En ufullstendig oppgave kan være en skjebne som er fortrengt, en urett som er begått, men også en drøm som aldri ble realisert. Ubevisst vil vi mennesker ta på oss andres ufullførte oppgave og fullføre denne. Gjennom bruk av markører kan vi avdekke og løse opp i slike usynlige floker, som vi er innviklet i.

Ved å løse opp i egne floker, utvikles forståelsen av oss selv som mennesker. Når vi gir slipp på det som holder oss tilbake, øker livskraften.

Når vi arbeider med det som er ment to be, har vi nok overskudd og vi er glade. Vi trives i livet, og opplever at vi modnes med oppgavene etter hvert som de kommer til oss.

Vi forstår også at vi skaper våre egne liv. For å bruke tankekraften fullt ut, trenger vi å forstå forskjellen på vår venstre hjerne bevissthet og vår høyre hjerne bevissthet. Vi må lære hvordan vi kan manifestere det vi ønsker, og slutte med å manifestere det vi ikke ønsker å ha i livene våre.

All utvikling innebærer smerte. Dette er et uunngåelig valg. Men lidelse er et valg vi kan endre. Det er derfor viktig å lære å skille mellom hva som er uunngåelig smerte og hva som er selvpåført smerte.

Du vil på dette kurset lære om systemiske lover, og hvordan man i en vanlig samtale bruker ulike markører, for å bedre forstå hva som er skjult for den hjelpesøkende. En markør kan være papir, dukker, krystaller, sokker eller puter som vi legger på gulvet eller et bord.

Kurset er ment som personlig utvikling. Når man endres innenfra, kan man ta kunnskapen med i alle jobber og relasjoner. For noen vil det å delta på kurset være et skritt mot å bli systemisk traumeterapeut. For andre kan det være selvutvikling, man vil forstå med av skjulte dynamikker i eget liv. For andre igjen, kan det være at man bare kjenner at man bare vet at man skal, og så kommer forståelsen i etterkant.

Veavågen den 2. sept 2019.
Hildur Vea, Phd.

© 2020 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)