Livskraft selvutviklingskurs

Hensikt

Dette er et kurs beregnet på deg som søker selvutvikling, og som ønsker å styrke deg selv i den jobb du allerede har. Kurset er basert på yoga og kunnskap om temaer som stress, relasjoner, familiesystem og livskraft. Kurset passer for deg som jobber med mennesker. Kurset passer også for deg som ønsker å tilby yoga på din arbeidsplass.

Dette er et erfaringsbasert kurs, der en skal utvikle sin forståelse av seg selv og sine mønstre. Samt lære teknikker til å løse opp i fastlåste mønstre og bli bevisst hvordan skjulte dynamikker styrer vår hverdag langt mer enn vi er klar over. Vi må først forstå oss selv, før vi kan forstå andre. Vi må først kunne hjelpe oss selv, før vi kan hjelpe andre.

Mange års studier og erfaring har lært meg at en kroppsbasert forståelse er en viktig nøkkel. Vi vet ikke hva som er årsaken til de ulike problemer og symptomer før energiblokkeringen er løst opp. Dette kurset handler om at kan du lære å gjenkjenne i din egen kropp hva som er din sannhet. Dette lærer du ved å bli bevisst på hva som skjer kroppslig når spenninger løser seg. Dette handler om kroppslig resonans. Du vil lære om bruk av speilnevroner i møte med andre, og enkle teknikker som kan åpne opp for skjult og viktig kunnskap.

Kurset er en mini yogalærerutdanning, for deg som ønsker å praktisere yoga på din arbeidsplass. Yogautdanningen er ingen sertifisering innenfor en bestemt gren, men har med seg elementer fra flere grenser som Kundalini yoga, Medisinsk yoga, Yin Yoga og Klassisk yoga. Dersom du ønsker å bli yogalærer krever dette stor egeninnsats i praktisering av yoga mellom samlingene. Du kan ikke undervise i noe annet enn det du forstår i din egen kropp. Yoga er derfor mer erfaringsbasert enn teoretisk forankret.

Skal du lærer noe må du fordype deg i det. Det betyr både studere teori og reflektere og praktisere det du vil lære. Nedenfor finner du en liste overanbefalt pensum. Du kan bla i bøkene på Balanzen før du kljøper dem, så ser du hva som passer deg.

Målgruppe

Kurset vil derfor passe for deg som jobber i skolen, helsevensen, barnevern og sosialtjenester, nav, som leder, eller med personalarbeid. Kurset er basert på learning by doing. Det betyr at vi må praktisere for å lære. Og vi kan kun lære andre det vi selv forstår med vår egen kropp.

Tidspunkt

Fredag: 15 – 20
Lørdag: 10 – 18
Søndag: 10 – 16

Helg 1. 26 – 28 Januar 2018.

Fredag: Innføring i yoga. De fem tibetanske riter og dyp pust. Oversikt over utdanningen. Bli kjent.
Lørdag: Yoga. Teori om når livet setter seg i kroppen. Nervesystemet. Energiøvelse.
Søndag: Yin Yoga. Awarenessøvelser. Teknikken focusing.
Pensum: Yoga helt enkelt.  Yin yoga. Anatomi og fysiologi – kort og godt Om traumer. 

Helg 2. 9- 11 mars 2018.

Fredag: Solhilsen. Pusteøvelser og pusteteknikker. Kroppens anatomi: pust, hjerte.
Lørdag: Kundalini yoga. Teori: Utviklingstraumer og andre traumer. Hvordan viser dette seg i kroppen.
Søndag: Yin yoga. Relasjoner og tilknytning. Utforske det som er – energiøvelser.
Pensum: Tilknytning og traumer. Denne boken kan også kjøpes på Balanzen. Essential Kundalini yoga. Atlas over muskler og skjelett

Helg 3. 20 – 22 april 2018

Fredag: Yoga. Hva er meditasjon og hvorfor skal vi meditere.Muskler, skjelett og yoga.
Lørdag: Kundalini yoga. Teori: Familiesystemet. Se oss selv fra et utvidet perspektiv. Konstellasjoner og Reconstructive.
Søndag: Yin yoga. Hva er sjel. Hvordan stilne tankestress. Bruk av mantra.
Pensum: Den frie sjel. Boken La Maga (kjøpes på Balanzen).

Helg 4. 1-3 juni 2018

Fredag: Yoga. Selvutvikling – hva er det.
Lørdag. Kundalini yoga. Når en ikke klarer å samarbeide – Personlighetsforstyrrelser.
Søndag: Yin yoga. Når en ikke klarer å huske eller konsentrer seg: ADHD.
Pensum: Personlighetsforstyrrelser. ADHD (finnes også som ebok).

Kurset har pensum, men ingen eksamen. Din egen innsats er derfor viktig.

Pris

Pris totalt er kr 14000. En kan betale kr 3500.- pr kurshelg, forfall to uker før kurshelgen. Alternativt kan en betale kr 2800 pr mnd i 5 mnd, januar – mai forfall 15 hver mnd. En forplikter seg til å betale for alle helgene, når en melder seg på. Det er ikke anledning å delta på enkelthelger på dette kurset.

Inkludert i pris er kaffe og te. Matpakke tar du med selv.

 

Påmelding →

 

 

© 2018 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)