Om Balanzen

Senter for livskraft og personlig utvikling

Balanzen eies og ledes av Hildur Vea. Senteret holder til i Veavåg, Bleikmyrvegen 1. Balanzen startet i 2009 som Vea Gestaltterapi. Den gang var tilbudet samtaler og veiledning til personer som søkte selvutvikling og som ønsket å styrke sin helse.

I 2017 endret senteret profil til: senter for livskraft og personlig utvikling.
Vi har i dag en faglig forankring som bygger på følgende retninger:
– fokus på det som er, relasjoner (Gestaltterapi)
– fokus på kropp, forstå kroppens signaler, nervesystemets reaksjoner (SE terapi)
– fokus på helhet, mennesket er både kropp og energi
– fokus på transformasjon av det som skaper ubalanse, som hindrer vår vekst og utvikling (Konstellasjoner, Reconstructive).

Vår kropp gis oss de svar som vi trenger. Vår jobb er å åpne opp for denne utømmelige kilde til kunnskap om livet og dets mening. Huskeregel: sannheten gir alltid dyp kroppslig ro.
Noe av det som er vanskelig når vi jobber med oss selv er å se skjulte mønstre. På Balanzen har vi jobbet med metoder som viser slike skjulte mønstre siden 2012.

Yoga

Vi har tilbudt yoga forankret i mediyoga, kundalini yoga og yin yoga. Yoga betyr forening mellom livskraft energi og vår kroppslige energi. Når denne forening skjer opplever vi varme og vår bevissthet endres. Vi er da i kontakt med vår kundalini kraft.

Veien mot et autentisk selv går ofte gjennom tre faser. Disse er
1. Lære å finne indre ro
2. Lære å bli kjent med indre kropp
3. Lære å endre, transformere uønska reaksjoner
Ofte kan en slik prosess ta flere år. Man vil underveis oppleve at man har mer energi, er mindre stresset, vet mer hva man vil og er gladere. Det er faktisk en ganske spennende reise.

Våren 2018 startet vi opp med egen yogalærer utdanning. Denne heter PUUST YOGALÆRERUTDANNING og har yoga som livskraft som fokus.

Høsten 2019 starter vi opp med kurs i systemisk samtale.
Våren 2020 starter vi opp med utdanning i traumer og med utdanning i Reconstructive.
Høsten 2020 starter vi opp med kurs i tidlige traumer.

PUUST SYSTEMISK TRAUME TERAPEUT
Består av kursene systemisk samtale, kurs i traumer og kurs i tidlige traumer. Tilsammen 120 timer. I tillegg må man ha egen praksis og veiledning på egen praksis. Veileder må ha en grunnleggende utdanning i Konstellasjoner, IoPT eller Reconstructive. Det kreves tilsammen 40 timer veiledning. 15 timer skal handle om egen prosess mot et autentisk selv. 25 timer skal være knyttet til arbeid med klienter. Av disse kan 15 timer skje i gruppe. 10 timer skal være enkelt timer i veiledning. Sertifikat gis når kurser og veiledning er fullført.

Å være menneske kan forstås som en personlig reise. At vi er født for å lære og utvikle oss. Dette er en del av livet som vi lever. I ulike faser i livet møter vi læresituasjoner som hjelper oss videre. Noen ganger er dette spennende læresituasjoner som utdanning, jobb og familieliv. Andre ganger kommer læresituasjonene i form av kriser og sykdom. Å finne frem til meningen med ditt liv, finne styrke og mot til å leve dette livet, samt evne til å håndtere de utfordringer som vi møter, ser vi på som livets mening.

Å jobbe med seg selv handler om en langsiktig prosess. Nervesystemet kan kun ta mindre endringer om gangen, dersom en skal foreta de dype endringer. Vi kan ikke endre det som har skjedd, men vi kan endre vår reaksjonsmåte på ubehagelige hendelser. Vi kan ta kontrollen tilbake. Inntil du selv kan teknikken er det smart å søke hjelp hos noen som har gått denne veien selv.

Samtaler: For mer informasjon eller timebestilling:
Kontakt Hildur Vea, tlf 45 66 21 18 eller epost: hildur@balan-zen.no

Reconstructive: www.reconstructiveschool.no
Yoga: www.balanzen.no

Ansatte

Filosofien for de ansatte er å hjelpe dem i gang, slik at de selv kan utvikle egne prosjekter innenfor sitt interessefelt. De ansatte får av den grunn en ansettelse som varer inntil 3 år. Innenfor denne perioden kan de få støtte til utdanning, og intern opplæring. Balanzen har i dag en daglig leder: Hildur Vea, samt 2 yogalærere: Kristine Solstad og Jeanette Stol.

Hildur Vea, daglig leder

Utdanning:

INDIVIDUELLE SAMTALER, KURS, WORK SHOPD OG YOGA
Doctor in Public Health: Fra avmakt til makt i eget liv (PDF)
Hovedfag helsefag: Mestring av virkninger etter seksuelle overgrep (PDF)
Praktisk pedagogisk utdanning, (1 år).

Sertifisert konstellatør i individ- og flergenerasjonelt traumaarbeid (1 år)
Gestaltterapeut og Gestalt Veileder (2,5 år)
Psykiatrisk sykepleier (1 år)
Reconstructive (traumeterapi) (1 år) + videreutdanning 0,5 år.
SE-terapi – under utdanning (1 år).

Med stor takknemlighet og ærbødighet til mine læremestre:
Svein Johansen – var med og startet opp Norsk Gestalt Institutt i Norge.
Marta Thorsheim – startet opp med institutt for konstellasjoner og trauamearbeid i Norge.I dag heter det  Institutt for traumearbeid. IoPT https://www.iopt.no
Marie Fridolf – opplært av Carola Castillo som er opplært av bl.a. Bert Hellinger. Reconstructive er utviklet av Carola Castillo. http://www.humansky.se
Brid Keenan – leder for gestaltterapi og SE terapi i Belfast. http://sepractitioner.membergrove.com/
Steven Hoskinson – opplært av Peter Levine. Somatic Experiencing forkortet til SE-terapi er utviklet av Peter Levine. http://www.hoskinsonconsulting.org
Berns Galloway, Canada. Opplært av Peter Levine, leder for somatic experiencing. http://www.bernsgalloway.com

YOGALÆRER
Sertifisert Medisinsk yogainstruktør –  ved Elisabeth Engquist, Sverige, 2012
Gravidyogainstruktør – ved Ellen Engvall, Sverige, 2014
Internasjonalt sertifisert Kundalini yoga instruktør ved Nordic Yoga senter/Shiv Charan,Sverige/Portugal, 2014
Utdannet Mediativ Healer – ved Jivan Mukta, Finland, 2014.
Yin Yoga ved Sarah Powers 2015 (USA).
Yin yoga ved Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang.
Klassisk yoga, flere kurser hos Bjarke og Audhild i Bergen.

Yrkespraksis

Førsteamanuensis ved Høgskolen Stord Haugesund fra aug 2016 til dd
Leder av Balanzen AS fra 2009 til dd.
Psykoterapeut ved Vea Gestaltterapi, senere Balanzen fra 2009 – dd
Yogalærer Balanzen 2012 – dd.

Leder av Reconstructiveskolen i Norge feb 2018 – aug 2019.
Førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole, Haugesund 2012 – 2016
FOU-leder ved Revmatismesykehuset i Haugesund 2008 – 2012
Høgskolelektor ved Høgskolen Stord Haugesund 1994 – 2008
Adjunkt ved videregående skole 1996 – 1997
Psykiatrisk sykepleier i hjemmetjeneste, samt arbeid med asylsøkere 1988 – 1994
Sykepleier på sykehjem, samt akutt avdeling ved sykehus 1985 – 1988

Samarbeid

2010 – dd Veksthuset Haugesund Kommune – veiledning av ansatte
2011 – dd Solstein, Avdeling Arbeidsrettet Rehabilitering – medisinsk yoga og veiledning av deltakere
2017 – Pallliativt team Karmøy Kommune – veiledning
2017 –  dd Fretex ansatte – veiledning
2017 –  dd Arbeidsretta rehabilitering Solstein ansatte veiledning

Jeanette Stol, Yogalærer

Er Barne og Ungdomsarbeider. Er under utdanning som yogalærer. Arbeidet på Balanzen siden 2018.

Tidligere ansatte yogalærere

En stor takk til tidligere yogalærere som har vært med å bygge opp Balanzen AS
Marie D Nilsen, 2013 – 2016
Kristin Medhaug, 2013 – 2017
Vibeke Svendsen 2017 – 2018
Kristine Solstad, 2017 – 2019

Tilbake til forsiden

Påmelding →

Oppdatert 24 juli 2019.

© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)