Om Balanzen

Senter for livskraft og personlig utvikling

Balanzen eies og drives av Hildur Vea. Senteret holder til i Veavåg, Bleikmyrvegen 1. Senteret har i dag 3 ansatte i små stillinger.

Balanzen startet i 2009 som Vea Gestaltterapi. Den gang var tilbudet samtaler og veiledning til personer som søkte selvutvikling og som ønsket å styrke sin helse.

I september 2012 flyttet Balanzen inn i nye lokaler i veakrysset. Samtidig ble virksomheten utvidet til å inkludere yoga, konstellasjoner, kurs og utdanninger.

Fra Januar 2017 endres profilen til senter for livskraft og personlig utvikling.

Vårt mål er å hjelpe personer til å forstå seg selv bedre, slik at de selv kan løse opp i stress som setter seg i kroppen. Å møte seg selv kan være ubehagelig. Samtidig er det eneste mulighet vi har til å passere de blokkeringer som hindrer oss i å leve det livet vi ønsker å leve, enten blokkeringen kommer i form av symptomer eller tankesperrer.

Filosofien vår er forankret i Reconstructive og SE -terapi.

Reconstructive er både en metode og en måte å leve på. Det er skapt av Carola Castillo, fra Venezuela for å hjelpe folk å heale seg selv, slik at vi kan bli fri til å leve det liv vi var ment for å leve. Reconstructive handler om livskraften vår, den som tar oss til de steder vi bør gå i våre liv. Det handler om å lære å finne oss selv i oss selv, og slutte med å lete etter oss selv – der ute. HIldur Vea har tatt utdanning hod Marie Fridolf for å lære om Reconstructive.

SE – terapi handler om å skape balanse i ens eget nervesystem. Den er utviklet av Peter Levine fra USA. Traumer oppstår når hendelser i livet overbelaster vårt nervesystem. Derfor gir traumer reaksjoner som sitter i kroppen. Og det er til kroppen vi går for å løse dem opp.

Basert på Reconstructive og SE-terapi vil derfor det å finne din pasjon, din indre kraft være et viktig fokus. Man finner denne kraft i seg selv når man jobber med egne blokkeringer. Å jobbe med seg selv betyr å jobbe kroppslig med seg selv.

Å være menneske kan forstås som en personlig reise. At vi er født for å lære og utvikle oss. Dette er en del av livet som vi lever. I ulike faser i livet møter vi læresituasjoner som hjelper oss videre. Noen ganger er dette spennende læresituasjoner som utdanning, jobb og familieliv. Andre ganger kommer læresituasjonene i form av kriser og sykdom. Å finne frem til meningen med ditt liv, finne styrke og mot til å leve dette livet, samt evne til å håndtere de utfordringer som vi møter, ser vi på som livets mening.

We are here on earth to find our life, our purpose and to heal ourselves. For this we have the perfect body…, the perfect family…, the perfect country…, the perfect e.g. All this so your soul can grow down.
-Marie Fridolf –

Balanzen tilbyr yoga, samtaler og kurs innenfor personlig utvikling.

Å jobbe med seg selv handler om en langsiktig prosess. Nervesystemet kan kun ta mindre endringer om gangen, dersom en skal foreta de dype endringer. Vår kropp og dens automatiske reaksjoner regner vi som livets kompass.

Vi kan ikke endre det som har skjedd, men vi kan endre vår reaksjonsmåte på ubehagelige hendelser. Vi kan ta kontrollen tilbake fra at vi reagerer på refleks, til at vi selv styrer våre handlinger. Vi kan lære å transformere smerte til indre vekst og kraft og styrke.

Yoga
På yoga lærer du å bli kjent med egen kropp. Du lærer hvordan du kan gi slipp på stress og spenninger. Du lærer hvordan du selv kan bygge deg sterk og gla. Du lærer også mer om din bevissthet, hvordan du med hjelp av ulike pusteteknikker, kan finne indre fred, slik at din personlige stemme kan tre frem i din bevissthet.

Samtaler
Alle mennesker vet vi innerst inne hva som er rett for dem. Vi har den kunnskap vi trenger i oss selv. Det vi trenger hjelp til fra andre er å løse opp i indre blokkeringer slik at vi kan finne frem til egen kraft og styrke. Lære selv hvordan vi løser opp i indre stengsler.

Kurs
Vi tilbyr ulike kurs, som alle har til felles at de fremmer personlig veks og utvikling. Les mer

For mer informasjon eller timebestilling:
Kontakt Hildur Vea, tlf 45 66 21 18 eller epost: hildur@balan-zen.no

Les mer om Reconstructive www.humansky.se  og www.carolacastillo.com
Les mer om SE-terapi http://traumahealing.org og SE-terapi Norge

Ansatte

Filosofien for de ansatte er å hjelpe dem i gang, slik at de selv kan utvikle egne prosjekter innenfor sitt interessefelt. De ansatte får av den grunn en ansettelse som varer inntil 3 år. Innenfor denne perioden kan de få støtte til utdanning, og intern opplæring. Balanzen har i dag en daglig leder: Hildur Vea, samt 2 yogalærere: Kristine Solstad og Vibeke Svendsen.

Hildur Vea, daglig leder

Utdanning:

INDIVIDUELLE SAMTALER, KURS, WORK SHOPD OG YOGA
Doctor in Public Health: Fra avmakt til makt i eget liv (PDF)
Hovedfag helsefag: Mestring av virkninger etter seksuelle overgrep (PDF)
Sertifisert konstellatør i individ- og flergenerasjonelt traumaarbeid (1 år)
Gestaltterapeut og Gestalt Veileder (2,5 år)
Psykiatrisk sykepleier (1 år)
Reconstructive (traumeterapi) (1 år)
SE-terapi – under utdanning (1 år).

Med stor takknemlighet og ærbødighet til mine læremestre:
Svein Johansen – var med og startet opp Norsk Gestalt Institutt i Norge.
Marta Thorsheim – startet opp med institutt for konstellasjoner og trauamearbeid i Norge.I dag heter det  Institutt for traumearbeid. IoPT https://www.iopt.no
Marie Fridolf – opplært av Carola Castillo som er opplært av bl.a. Bert Hellinger. Reconstructive er utviklet av Carola Castillo. http://www.humansky.se
Brid Keenan – leder for gestaltterapi og SE terapi i Belfast. http://sepractitioner.membergrove.com/
Steven Hoskinson – opplært av Peter Levine. Somatic Experiencing forkortet til SE-terapi er utviklet av Peter Levine. http://www.hoskinsonconsulting.org
Berns Galloway, Canada. Opplært av Peter Levine, leder for somatic experiencing. http://www.bernsgalloway.com

YOGALÆRER
Sertifisert Medisinsk yogainstruktør –  ved Elisabeth Engquist, Sverige, 2012
Gravidyogainstruktør – ved Ellen Engvall, Sverige, 2014
Internasjonalt sertifisert Kundalini yoga instruktør ved Nordic Yoga senter/Shiv Charan,Sverige/Portugal, 2014
Utdannet Mediativ Healer – ved Jivan Mukta, Finland, 2014.
Yin Yoga ved Sarah Powers 2015 (USA).
Yin yoga ved Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang (pågår).

Yrkespraksis

Førsteamanuensis ved Høgskolen Stord Haugesund fra aug 16.
Psykoterapeut ved Vea Gestaltterapi, senere Balanzen 2009 – dd
Yogalærer Balanzen 2012 – dd.
Førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole, Haugesund 2012 – 2016
FOU-leder ved Revmatismesykehuset i Haugesund 2008 – 2012
Høgskolelektor ved Høgskolen Stord Haugesund 1994 – 2008
Adjunkt ved videregående skole 1996 – 1997
Psykiatrisk sykepleier i hjemmetjeneste, samt arbeid med asylsøkere 1988 – 1994
Sykepleier på sykehjem, samt akutt avdeling ved sykehus 1985 – 1988

Annet

2010 – dd Veksthuset Haugesund Kommune – veiledning av ansatte
2011 – dd Solstein, Avdeling Arbeidsrettet Rehabilitering – avspenningsøvelser og veiledning
2017 – Pallliativt team Karmøy Kommune – veiledning
2017 – Fretex ansatte – veilending

Vibeke Svendsen, Yogalærer

Er sykepleier. Arbeidet på Balanzen siden høsten 2017.

Kristine Solstad, Yogalærer

Arbeider innen regnskap. Arbeidet på Balanzen siden høsten 2017.

Tilbake til forsiden

Påmelding →

Oppdatert 10 nov 2017.

© 2018 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)