Om yoga og kropp som kompass

En forvirret person skaper selv stress og indre blokkeringer, uten å vite det

Mange personer er forvirret, fordi de tror mer på andre sine tankesystemer enn egne erfaringer. Man er også forvirret i forhold til tankemønstre om hva som gir helse og hvordan vi ”blir kvitt” helseplager. Denne artikkel handler om hvordan yoga lærer oss å forstå seg selv slik at en kan bruke kroppens sinaler som kompass for å navigere i livet. Først litt grunnlagsteori.

Vi har to bevisstheter

Slik jeg ser det skyldes forvirringen at vi blander sammen to adskilte fenomen i vår egen kropp, nemlig våre to bevisstheter. Noen forstår vår høyre hjerne bevissthet for sjel eller Selv og vår venstre hjerne bevissthet for ego. Uansett hvilket navn en setter på fenomenet, har vi alle tilgang til disse to bevisstheter i vår egen kropp.

Våre to bevisstheter fungerer på ulik måte. Vår venstre hjerne bevissthet er opptatt av rasjonelle tanker, logikk, analyse, vurderinger, språk og detaljer. Vår høyre hjerne bevissthet er opptatt av kreativitet, her og nå fokus, følelser, kroppssensasjoner, metaforer, bilder, og mer aksepterende for det som er.

Et viktig poeng er at som voksen, må en leve i samsvar med sin høyre hjerne bevissthet for at denne skal utvikles. Den utvikles ikke gjennom rasjonelle tanker. Vi må leve vår erfaring for at denne skal utvikles, den utvikles ikke når vi lever i samsvar med andres regler. Vår høyre hjerne bevissthet er knyttet til våre erfaringer, våre følelser, våre kroppslige sensasjoner. Med andre ord må du forstå deg selv, hva din kropp forteller deg, hva din sjel vil at du skal lære når du har plager, for å utvikle og forstå din høyre hjerne bevissthet. På yoga lærer du å lytte innover. Med andre ord lærer du å komme i kontakt med din høyre hjerne bevissthet. Du utvikler din høyre hjerne bevisshet med å gå på yoga.

Vår venstre hjerne bevissthet har vi automatisk tilgang til. Vi er som mennesker programmert til å ha fokus utenfor oss selv. Skal vi vende fokus innover, er dette en bevisst handling. Unntatt for de som har sterke plager, fordi livet da tvinger dem til å se innover, for at de skal ta seg selv på alvor.

Energifrekvenser

Et vendepunkt i mitt liv skjedde da jeg ble kjent med forskningen til David Hawkins. Han er lege, psykiater, forsker og forfatter. Han har selv healet seg selv fra en rekke kroniske sykdommer. Han forklarer våre to bevisstheter ut fra energifrekvenser. I følge hans teori har vi en grense på 200. Har du lavere energifrekvens enn dette, er du styrt av din venstre hjerne bevissthet (og ego) og du er da ikke i stand til å ta de valg som styrker deg. Har du høyere frekvens enn 200 er du styrt av din høyre hjerne bevissthet. Da fungerer hjernen din annerledes. Da er du i stand til å hjelpe deg selv ut av plager og sykdom.

Denne forskjellen forklarer han med at hos de som er styrt av frekvenser under 200, (ego eller venstre hjerne bevisstheter) vil impulsen gå direkte til thalamus og videre til amygdala (følelsessenter), og vi handler da på følelsen. Hos de som er styrt av en frekvens over 200 (sjel/selv eller høyre hjerne bevissthet) vil impulsen samtidig gå innom den cortex (fornuft delen), thalamus (sanseinformasjon) og eterisk hjerne (intuisjon) før den går til amygdala, og videre til handling. Dette gjør at de med høyre hjerne bevissthet vurderer impulser annerledes før de handler.

Essensen med yoga er å forene oss selv med den universelle energi, Vi kan også si på bakgrunn av David Hawkins teori at essensen med yoga er å øke vår egen energifrekevns, slik at vi bedre blir i stand til å ta valg som styrker oss i livet. På yoga er vi hele tiden i kontakt med kroppen, som er en av metoden for å økei vår energifrekvens.

I utgangspunktet er alle skapt for å kunne fungere på høye energifrekvenser. Det som holder oss nede er ubearbeida hendelser knyttet til oss selv og vårt familiesystem, og våre tankemønstre.

Allerede her kan du merke din egen dominerende energifrekvens akkurat nå. Dersom du tenker ”dette var interessant dette vil jeg undersøke nærmere, jeg vil søke opp forfatterne, og selv komme frem til hva jeg mener om dette”, da er du trolig i en høyre hjerne bevissthet. Dersom du tenker ”dette her tror jeg ikke på. Familiesystem og energifrekvenser, sikkert noe alternativt tull”, da er du trolig forankret i en venstre hjerne frekvens. Fordi vår venstre hjerne bevissthet har en tendens til å vurdere og skape meninger basert på andre kilder enn egen erfaring.

Alle personer har begge måter å tenke på i seg. Poenget er at du må vite forskjellen på disse to dersom du vil hjelpe deg selv til en bedre hverdag. Dette er kunnskap som utvikles over tid i samspill med personer som selv har denne kunnskapen.

En har selv ansvar for å heale seg selv

Selv oppdaget jeg forskjellen mellom min høyre hjerne bevissthet og min venstre hjerne bevissthet da jeg møtte veggen. Stod bom fast i 6 mnd, selv om jeg fulgte legens råd. En morgen våknet jeg og sa til meg selv: jeg vil bli frisk. Jeg må tenke nytt. Jeg tok fra da av ansvar for min egen healing prosess.

Når jeg hørte om David Hawkins teori, syntes jeg dette var vanvittig. Hadde aldri hørt om noe slikt, selv om mitt yrkesliv var innenfor helse. Hawkins sa: når vi er syke, er det fordi vi har for lav energifrekvens i kroppen. Han traff meg. Jeg var syk, og forsto at dette gjaldt meg. Jeg var villig til å prøve om hans teori fungerte.

Jeg studerte meg selv. La merke til hva som hjalp meg. Lyttet med store ører, til de som hadde erfart å bli friske. Hva var det de hadde gjort. Jeg var veldig syk, og var redd at mitt yrkesliv var over i en alder av 45 år. Kanskje ville jeg bli uføretrygdet, en tanke som skremte meg. Ikke fordi jeg ikke kunne tåle og leve som uføretrygdet, men fordi det har sin pris og ikke være frisk. Det å ikke kunne delta i et vanlig liv og arbeidsliv.

Å være villig til å gjøre noe nytt

Jeg forstod og forstod ikke hva Hawkins skrev om i boken. Jeg forstod jeg måtte heve min energifrekvens, dette forstod min venstre hjerne bevissthet. Men hvordan gjør man det? Det visste jeg ikke. Det stod beskrevet at praksiser som yoga, qigoing og meditasjon kunne øke energifrekvensen. Jeg begynte med alle tre. Samtidig skjedde en tilfeldighet, som kanskje ikke var noen tilfeldighet. Jeg fikk en lapp i neven, 5×12 cm, om de 5 tibetanske riter. Hadde aldri hørt om dem, men de skulle hjelpe folk til å holde seg friske. Jeg startet med dem også.

Hestekuren med øvelser for å øke min energifrekvens gav raskt resultater. Etter 2 måneder var jeg et nytt menneske. Jeg hadde krefter innimellom. Jeg forstod også at det var en sammenheng mellom hvordan jeg tenkte, og hvilken kraft jeg hadde i kroppen min. Noen tanker gav meg sterk kropp, andre tanker tok all min kraft.

Blind og døv uten å forstå det selv

I ettertid smiler jeg når jeg tenker tilbake på denne perioden. Jeg begynte med de tibetanske ritene i august. Jeg forstod da ikke at dette var yoga. Jeg brukte puten til hagemøblene, noe som fungerte fint. Yogamatte kjøpte jeg først april året etter. Jeg forstod ikke at jeg kunne kjøpe en yogamatte, fordi jeg så ikke på meg selv som en yogaperson. Det var da utenfor min fattevne at jeg skulle starte yogasenter.

Når jeg skriver dette, 10 år senere, ser jeg at min villighet til å prøve nye ting, førte meg over den magiske grensen på 200, som Hawkins snakker om. Villighet har en energifrekvens som er 310. I følge Hawkins er personer med en energifrekvens under 200 styrt av en venstre hjerne bevissthet, og personer med energifrekvens over 200 styrt av en høyre hjerne bevissthet. Forskjellen er at hjernen da fungerer annerledes.

Uten å endre deg, endrer hun deg (La Maga)

Jeg finner samsvar med teorien om økte energifrekvenser og Carola Castillo sin Reconstructive metode. Carola Castillo kaller enegien La Maga, Hun sier uten å endre deg, endrer hun deg. Og det er akkurat dette som skjer med yoga, terapi og reconstructive. Når vi gir slipp på blokkeringer, når vi endrer tankemønstre som hemmer oss, vil endringen i hverdagen komme av seg selv. Vår jobb er å åpne opp for at endringen kan finne sted, styrke vår energifrekvens.

Motstand mot endring

Selvutviking og endringsprosesser er enkle og vanskelige på samme tid. Det som trengs endres, er det som sitter fast i kroppen. Det som ikke går vekk selv om vi slapper av noen dager eller uker. Den er vanskelig fordi vi er blinde på oss selv. Vi har like sterke krefter i oss som vil at vi skal bli friske som holder tilbake denne prosessen. Dette skyldes at de hendelser som er lagret i kroppen er hendelser som var for vanskelige for oss når de  ble lagret. Ikke sikkert de er for vanskelige for oss i dag. Men det vet verken du eller kroppen din. Kroppen din reagerer på det gamle mønsteret som beskytter deg mot å kjenne på de følelser og tankemønstre som blokkeringen inneholder. Søk derfor hjelp om du ikke finner ut av det selv. En terapeut er en person som kan hjelpe deg å se dine mønstre. De færreste klarer å løse dype floker alene.

For å løse blokkeringer trenger vi ro

For å hjelpe oss selv til selvutvikling, til å løse opp i spenninger og blokkeringer trenger vi ro. Yogaøvelser gir akkurat dette, den dype roen i kroppen. Når det blir ro, kommer det som er uferdig frem i bevisstheten. Dette skjer automatisk. I stressperioder kommer tankekjøret når vi skal sove. Det er bare en vei ut av dette – transformasjon av det som skaper stresset. Når du gjennom yoga blir trygg på din indre kropp, dette skjer når du har erfart mange nok ganger at kroppen hele tiden endrer seg, og du har lært teknikken med å skifte fokus vekk fra ubehag. Da kan du gjennom yogatimen utforske det som kommer til deg, når roen kommer. Da kan du bruke kroppens reaksjoner som kompass for å forstå deg selv og hvilke veivelag du skal ta i livet.

I yogatimen sitter vi stille, så det er bare å la kroppen «ta seg ut», den vet selv hva som trengs for å rette opp i ubalansen. Vår jobb er å slippe den til. Dette er enkelt å skrive om, og enkelt i praksis for den som er trygg nok i kroppen. Noen personer må kanskje gå flere år på yoga før de er trygge nok på kroppens reaksjoner. Tid har du nok av. La denne prosessen ta den tid det tar. Vil du har fortgang i egen prosess, søk andre tilbud som samtaler, samtalegruppe, selvtillitskurs eller workshopsi Reconstructive.

Vi kan ikke heale det vi ikke vil akseptere eller kjenne på

Vi kan ikke heale det vi ikke kjenner til. Vi må derfor lære oss forskjellen på å tenke (venstre hjerne bevissthet) og å lytte til kroppens visdom (høyre hjerne bevissthet). Vi må ofte kjenne til overskriften på det som plager oss, for at spenningen skal slippe taket. Vi trenger ikke alle detaljene. Med andre ord må vi aksepterte livet som det er og var, og det er dette kroppen vår ofte prøve å fortelle oss.

Mange har sperrer mot å se på tidligere hendelser og egen barndom. Dit vil de ikke gå. Et ærlig valg. Men om det som plager deg er et minne fra tidligere, er kroppen laget slik at dette vil poppe opp i bevisstheten med ujevne mellomrom til du har erkjent det som skjedde. Da er egentlig valget å leve med stresset, og presse det uferdige tilbake, eller å akseptere det kroppen vil fortelle deg. Når du aksepterer det som er, slipper det taket. Med andre ord kroppen forteller deg når noe er ferdig bearbeida. Kroppen forteller deg gjennom sine reaksjoner hva som har skjedd i livet ditt, som var fortrengt. Når du har lært å forstå din kropps signaler, kan du bruke kroppen som kompass. Da kan du snakke med egen kropp, og få svar.

Vi skaper selv stress i egen kropp

Faktisk er det slik at mange av de ting som stresser oss skaper vi selv. Det kan være gamle tankemønstre som vi tok opp i oss fra foreldre eller andre, og som ikke tjener oss som voksne, fordi vi egentlig er uenig i dem. De kan skape knuter i oss, som vedvarer til vi løser dem. Motsetninger i egne tankemønstre kan være vanskelige å se selv, søk en yogalærer eller terapeut som ”ser” bedre enn deg selv.

Et vanlig mønster som skaper indre blokkeringer hos mange (og tapper dem for krefter) er at de holder seg selv og sine meninger tilbake. De setter andres behov foran egne. Dette fungerer til det er tomt. Slik tomhet kan bare fylles med endringer i det som tapper kreftene. Yoga kan gjøre noe, men skal du ha varig hjelp må du faktisk ta tak i deg selv og bli din egen advokat, som kjemper for at du skal få mulighet til å leve et liv slik du selv ønsker det.

Kroppen snakker gjennom nervesystemet

Kroppen har en egen evne til å heale det som er uferdig. Peter Levine og SE terapi (somatic experiencing) har vist oss at vi kan bruke nervesystemets automatiske reaksjoner som kompass når vi skal navigere oss ut av mange former for helseplager. Levine setter ord på hva som skjer i kroppen når et nervesystem er i ubalanse. Stress i kroppen aktiverer kroppens flykt, kjemp og freeze system. Tegn på kjemp og flykt ubalanser kan være anspent, slapper aldri av, rastløs, hodepine, frykt, angst, og tankestress. Tegn på frys reaksjoner kan være hjelpesløs, avmakt, handlingslammet, lite kontakt med følelser, kald, tanketom, kommer ikke i gang med det en ønsker, tretthet som ikke går over selv om man sover.

Levine sier at dersom du plages av slike symptomer har du fastlåst energi i ditt nervesystem. Dette kan en løse opp, uten at en trenger å fortelle om detaljer fra vonde hendelser. Det er nok at du selv vet hva det handler om.

Levine og Hawkins bruker samme metode for å løse opp i de som er fastlåst i kroppen. Levine sin teori sier at det låser opp fastlåst energi i kroppen, løser opp kjemp, flykt og frys reaksjoner. Hawkins sier at metoden gjør at en får en høyere energifrekvens, og derved kommer ut av de energifrekvenser som skaper plagene.

I en yogatime kan du bruke både Hawkins og Levines teori. Vi gjør det når vi lytter inn. Blir oppmerksomme på det som er. Etter hvert vil dette vokse, og vi kommer dypere og dypere i kontakt med oss selv. Jeg snakker ikke her om et kurs på 6 uker, men om de som går flere år på yoga.

Energifrekvenser under 200

De lave energifrekevenser som er under 200 på Hawkins sin skala er skam (20), skyld (30), apati (50), sorg (75), frykt (100), ønske (125), sinne (150) og stolthet (175). Levine sin skala samsvarer her, fordi frys reaksjoner er knyttet til apati og maktesløshet noe som tilsvarer 50 på Hawkins skala, flykt reaksjoner er knyttet til frykt (fra bekymring til terror), noe som tilsvarer 100 på Hawkins sin skala og kjemp reaksjoner er knyttet til sinne (fra irritasjon til hat), noe som tilsvarer 150 på Hawkins sin skala.

Gjør du yoga regelmessig vil du automatisk heve din energifrekvens, og dine tankemønstre vil automatisk endres, slik at din forstålse av deg selv og din situasjon vli bli dypere. Du vil da når du passerer 200 blir mer og mer selvsikker, du vil etter hvert vite hva som er riktige valg for deg, du bare vet det (ingen tvil i deg selv).

Vi må gjennom ubehag for å bli fri

Når vi løser opp en fastlåst reaksjon i nervesystemet, vil vi komme i kontakt med de følelser og tanker som en gang var for mye for oss. Derfor kan vi oppleve sterke følelser og reaksjoner. Vi må forstå og ta ut reaksjonen kroppslig, for at vi skal kunne legge den vekk. Det er ikke tanken vår som bestemmer om en hendelse er ferdig bearbeidet, det er det de ufrivillige kroppslige tegnene som gjør. Dersom du kan tenke på en vanskelig hendelse uten at kroppen setter i gang med automatiske reaksjoner, er hendelsen trolig ferdig bearbeidet. Dersom du opplever at pusten blir endret, at muskler trekker seg sammen, at du mister fokus eller noe annet skjer, er trolig hendelsen ikke ferdig bearbeidet enda.

i en yogatime kan spenninger slippe taket. Og du kan i etterkant av timen, dagene etter kjenne på uebhagelige reaksjoner. Takk deg selv om dette skjer. Det er bra, fordi da vet du at du er på vei ut av noe fastlåst. Dette vil gi mer ro, mer energi og mer glede.

Ting tar tid

Rom ble ikke bygget på en dag. Det tar tid å hjelpe seg selv ut av helseplager. Hawkins forteller at det tok han 2 år å helbrede en av sine mange kroniske sykdommer (for lavt blodsukker). Selv brukte jeg mellom 2-3 år på å finne tilbake til en normal energibalanse, når jeg kom tilbake i jobb etter å ha møtt veggen. Poenget er å være på rett vei, og ha tålmodighet med at det tar den tid det tar.

Passe biter om gangen

Den metode som Levine og Hawkins viser til er at når vi har nok indre ro, når vi er kontakt med oss selv, da blir vi vitne til de reaksjoner som skjer kroppslig av seg selv. Ha fokus på kroppsfornemmelser, se hva som skjer videre i kroppen, kanskje flytter de seg, kanskje endrer de seg, kanskje får en kontakt med flere kroppssensasjoner samtidig. Noen ganger kan en slik prosess være fredfull, og nesten latterlig enkel. En sitter tilbake overrasket, hva var dette. Andre ganger kan det være svært ubehagelig, en vil kanskje forgå av en følelse. Slike reaksjoner dukker ikke opp uten at du er i en trygg ramme. det er derfor lite trolig at slike sterke reaksjoner vil skje i en yogatime. Men de skjer i en terapitime når en er trygg sammen med terapeuten, og en forstår hva som skjer kroppslig, da blir det mulig å gi slipp på svært ubehagelige reaksjoner.

I en yogatime ytar vi ut passe biiter om gangen. det kan hende det kommer litt tårer, litt uro eller skjelvinger. Men jeg har enda ikke opplev at noen har kommet i kontakt med for sterke reaksjoner i en yogatime. Yoga er en trygg metode å hjelpe seg selv. Helt i samsvar med Levines teori om nervesystemet, de små skritt om gangen.

Hawkins tips for selvhjelp

  1. Slipp motstand mot å kjenne på kroppens sensasjoner.
  2. Ikke sett ord på det som skjer. (Ikke prøv å forstå*).
  3. Ikke snakk, bare vær tilstede i det du opplever, ønsk opplevelsen velkommen
  4. Endre tankemønstre som holder deg tilbake
  5. Velg å være i energifrekvensen som er kjærlighet. (s 52).

Egentlig er dette samme oppskrift som det som skjer i Reconstructive. Metoden er annerledes, og prosessen raskere. Dette gjør at healingprosessen går raskere. Anbefaler de som strever med noe de ikke kommer ut av å prøve andre tilbud enn yoga. Husk at healing foregår innenfor en høyre hjerne bevissthet, den gir ingen mening for en venstre hjerne bevissthet.

En vanlig hindring for selvhjelp

En vanlig hindring for personer som strever med å hjelpe seg selv er at de ikke er trygge på reaksjoner i egen kropp. Kropp er det farligste som finnes. De gjør mye for å holde seg aktive, for å holde fokus vekk fra egne kroppslige reaksjoner. Dette er en naturlig reaksjon når man har opplevd å bli overveldet av de kroppslige reaksjonene. Men det finnes håp å komme ut av dette. Yoga er enveldig fin metode for å bli trygg i egen kropp, fordi endringen her skjer så langsomt. En lærer her selv å ha kontroll på det som skjer i kroppen på en trygg måte.

Lag på lag

Jeg har erfart at kroppen vår er som en kjempestor løk, eller som de russiske dukkene, lag på lag på lag. Når en blokkering er borte, dukker en ny opp. Hvilke blokkeringer som dukker frem i form av sensasjoner og følelser eller tankestress styrer vi ikke, men vi kan ta det som er. Vi kan bare jobbe med det som viser seg i kroppen. Å gjøre endringer i egen kropp, kan vi bare gjøre selv. Se på yogalæreren som en kjørelærer, som skal lære deg å kjøre bil selv. Litt om gangen lærer du det samme som yogalæreren kan.

Yoga er en spirituell praksis

Vi jobber i en yogatime på tre plan samtidig: det fysiske, med sinnet og det spirituelle. Hawkins forklarer dette slik.

Den fysiske kroppen kan ikke erfare seg selv. En arm erfarer ikke en fot. Det er sinnet som erfarer. Sinnet består av tanker og følelser. Sinnet kan ikke erfare seg selv. Det er vår bevissthet som erfarer sinnet. Våre bevisstheter kan ikke erfare seg selv, det er awareness som er erfarer bevissthet.

Gjennom vår awareness kommer vi også i kontakt med vår sjel, og med den universelle energi. Å ha kontakt med egen spiritualitet vil si å ha kontakt med både dypet av os selv, sjelen vår og den universelle energi. Med andre or er vi spirituelle når vi har kontakt med oss selv, og når vi aksepterer livet som det er, med de gleder og de sorger som kommer.

Spiritualitet utvikles gjennom å utvikle sin høyre hjerne bevissthet. Spiritualitet er derfor noe annet religion, hvor en tror på noe utenfor en selv, og hvor ens egen kropp ikke er viktig. religion er forvirrende, fordi den praktiseres av noen med forankring i en høyre hjerne bevissthet og av andre med forankring i en venstre hjerne bevissthet. Spirituelle og personer som praktiserer religion med en høyre hjerne bevissthet kan møtes og utveksle erfaringer. De forstår begge at religion og yoga er to veier til samme dype erkjennelse om livet. De utvikler de samme evner og innsikter, selv om metodene er ulike.

Kontakt med vår sjel

Spiritualitet handler om kontakt med vår sjel. Dypet i oss selv, vår sjel, er en energi som er en kraft som styrer oss. Den inneholder ingen følelser og tanker, men er likevel tilstede om du åpner opp for kontakt med den. Når du lever i samsvar med din sjel, bare vet du hva som er riktige valg for deg å gjøre, både de behagelige og de ubehagelige. Ofte er det valg på tvers av din sjel, som skaper de vansker i livet.

Gjennom yoga vil du gradvis bli oppmerksom på din sjel. Hva som er deg, kjernen. Da finner du også meningen med livet. Du er trygg på at det du trenger er der for deg. du finner indre fred, Og hverdagen fylles mer og mer av glede, aksept og takknemlighet.

I en yogatime er det flere yogakunder som har erfart dette i egen kropp. Uten at de kan forklare hva som har skjedd, har yoga endret noe i dem. De har lært seg selv å kjenne på en dypere måte. De vet hvordan det kjennes i kroppen når spenninger slipper taket. De vet hvordan de kan roe seg selv ned, når stresset bygger seg opp. De puster automatisk annerledes i hverdagen, og opplever at de mestrer stress bedre enn før. For meg handler spiritualitet om å bli hel. Yoga er en av flere veier til kontakt med oss selv. Takk for at du velger å gå på yoga på Balanzen.

David R Hawkins og Peter Levine har begge gitt ut mange bøker. Du finner også snutter om dem på youtube. Bruk din intuisjon, og kjøp de bøker du tiltrekkes av.

25. mai 2017. Hildur

© 2017 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)