Personlig utvikling – hva er det?

Dette er et utdrag fra det skriv som ble delt ut til 3. samling. Skrivet inneholder de tre første linjer av hvert tema. En smakebit. 

Mennesket er drevet mot en personlig utvikling. Et tomrom inni oss skaper et sug, vi finner ikke fred, og dette gjør at vi søker noe utenfor oss selv, for å fylle det tomrommet som vi kjenner på inni oss.

Blokkeringer

Jeg ser på indre blokkeringer som pensum i livets skole. Det er noe vi skal lære noe av. På den måten kan vi forholde oss til det på en fornuftig måte. Vi slutter med å tenke at dette er noe som vi vil ha vekk, eller det er noe galt med meg som kjenner det slik, som blir nervøs i helt ufarlige situasjoner.

Triggere

Hva som er våre triggere vil variere fra person til person. Det viktige for oss er å skille mellom er dette en reell farlig situasjon eller er denne situasjon en trigger for meg. Dersom du ser at situasjonen er en trigger er du allerede i gang med å løse dette.

Den indre sabotør

For meg er den indre sabotøren det som vi kaller for en overlevemekanisme. Dette betyr at den indre sabotøren en gang var vår beste venn. Det som imidlertid blir problemet er at den indre sabotøren overtar styringen i livene våre. Vi må derfor kjempe for å få tilbake styringen i eget liv. Den indre

Personlig utvikling

Er når puslespillbrikkene faller på plass, da ser vi de store sammenhenger i eget liv, vi finner den røde tråden, kan se hvordan ulike hendelser har påvirket oss og ført oss frem til den vi er i dag.

Vea, 26 oktober 2016.
Hildur Vea, drPH

© 2017 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)