Reaksjoner på ubearbeidet levd liv

Alle har uløste reaksjoner i kroppen

Alle mennesker har opplevd kriser og traumer. Et traume er en hendelse som overvelder ens nervesystem. I slike situasjoner vil kroppen automatisk beskytte oss gjennom reflekser, som kalles fight, flight og freeze reaksjoner.

Kroppens forsvar mot stress: fight, flight og freeze reaksjoner

Fight og flight reaksjoner oppleves som for mye spenning i kroppen. Man er alltid på, alltid på vakt, ofte anspent, klarer ikke slappe av. Typisk er når roen kommer, kommer også uroen. Mange har opplevd dette som tankestress når de skal sove eller hvile, reiser på ferie etc. Noen har indre uro, frykt, angst,  konsentrasjonsvansker og hukommelsesvansker. Tankestress er vanlig. Man kan ha smerter, hodepine.. Typisk for psykiske smerter er at de flytter på seg, en dag vondt der, en annen dag vont et annet sted.

Dersom vi ikke klarer å løse opp det som overvelder oss med en fight eller flight reaksjon, vil kropppen automatisk gåt til en freeze reaksjon. Man skrur da av følelsene, noe som gjør situasjonen mye enklere å håndtere. I en freeze tilstand vil man fungere på et vis, slik at man kan handle inn mat, passe unger etc. Men man klarer ikke hjelpe seg selv ut av slitenhet, tung kropp, kommer ikke i gang med ting. Man er ofte sliten selv om man hviler. Man opplever avmakt og håpløshet. Typistk er at mage/tarm systemet er påvirket, og de fleste mage/tarm sykdommer har en underliggende freeze reaksjon. Svimmel og kvalm er også typiske freeze reaksjoner.

De fleste har både fight, flight og freeze reaksjoner i kroppen. Typiske diagnoser er sosial angst, fibromyalgi, angtst, depresjon, søvnvansker, avhengigheter, mage/tarmsykdommer, revmatiske sykdommer, høyt blodtrykk, med mere.

Fight – sint
Flight – frykt
Freeze – maktesløs, håpløshet
Kollaps – slitenhet

Uløste floker trenger et vitne for at de skal slippe taket

De hendelser som setter seg i kroppen, er de hendelser som har overveldet oss. dette gjør at vi ikke klarer å forholde oss følelsesmessig til det som skjedde. Når vi bearbeider slike gamle traumer, vil de slippe taket når vi akspeterer det som skjedde følelsesmessig. De uløste flokene trenger et vitne for at de skal slippe taket, og det viten er den person som bærer floken.

Når man bearbeider uløste hendelser er det vanlig at man for en kort periode kan kjenne på sterkere reaksjoner. Man må kjenne på det som en gang var for vanskelig om man skal kunne gi slipp på dette. Når man får hjelp til å kjenne på dette på en måte som gjør at man ikke overveldes, vil kroppen balansere seg selv.

Vi kan ikke løpe fra oss selv. Kroppen vår, ikke tankene viser oss om vi bærer på uløst stress. Å velge å bare tenke positive tanker, uten å rydde opp innimellom i psyken, gjør at man mister seg selv. Man mister kontakt med sin intuisjon, man mister gleden i hverdagen, og man mister også ofte meningen i hverdagen.

Uløste traumer gjør at vi mister oss selv

Kroppen er slik laget at den beskytter oss mot de hendelser som er ubearbeidet. Den skaper et falskt selv, og vi kan være sammen med andre og bære maske eller skjule oss bak en fasade. Problemet med å leve med et falsk selv er vi gradvis mister oss selv mer og mer. Vi trigges ofterer og ofterer, og vil bruke mer og mer tid på aktiviteter som gjør at vi holder borte de plagsomme reaksjonene. Vi mister med andre ord vår frihet.

 

Kroppens reaksjoner viser oss sannheten, ikke tankene våre

Gode barometer på  hvor mye ubearbeidet man bærer på, er evnen til å kjenne på følelser i kroppen. Man vet hvordan i kroppen man kjenner de ulike følelser, egentlig alle følelser. Et annet barometer er i hvilken grad man blir trigget av andre og av andres meninger. Når man er i balanse sover man godt, man er i godt humør, man har nok energi, man trigges i liten grad av at andre mener noe annet enn en selv, man trigges i liten grad av andre personer som velger å leve annerledes.

Har man uløste reaksjoner i kroppen, vil disse trigges av de vanlige hendelser som skjer i livet. Og er dette store uløste floker, kan det faktisk ta timer og dager og komme tilbake til seg selv etter at man er trigget.

Uansett om man har opplevd tidlige traumer, andre kriser og traumer eller om man er innviklet med systemiske traumer i egen familie, på jobb etc, vil kroppen reagere med en fight, flight eller freeze reaksjon. Vi kan derfor bruke disse reaksjonene som kompass når vi navigerer oss tilbake til balanse.

Systemiske reaksjoner betyr at vi bærer på følelser, reaksjoner, tankemønstre, frykt eller sykdom som ikke er vår egen. Slike reaksjoner forsvinner ikke av seg selv, de løses ikke opp selv om tiden går. Tvert imot kan de sendes ubevisst til yngre generasjoner om man ikke tar tak i dem. Når man tar tak i dem, er de ofte enkle og løse opp. Husk at alt som skjer når vi løser opp fright, flight eller freeze reaksjoner eller systemiske innviklinger er kroppslig. Det er ikke noe vi skal tro eller ikke tro på. Skjer det, skjer det kroppslig. Og når floken er løst, forsvinner eller dempes plagene. Den eneste sannhet for at man bar på en uløst fight, flight eller freeze reaksjon, eller var innviklet i en systemisk ubalanse er derfor at plager forvrinner(/dempes i hverdagen.

 

Står man i en konflikt

Man trenger ikke invoolvere andre for å løse opp i følelsesmessige konflikter. Det er den som eier følelsene som trenger å løse dem opp, den som trigger følelsene kan holdes utenfor. Når man forstår hvilke følelser en situasjon skaper i oss, pleier følelsesreaksjonen å forsvinne. Man kan da tenke klart, å stå i en konflikt, uten å hele tiden være overveldet av følelser.

Det er livet som setter seg i kroppen.

ACE studien kom i 1998 (feliitii m fl). Den undersøkte sammenheng mellom opplevde traumer i barndommen og sykdommer som voksen.De fant at jo flere traumer man hadde i barndommen jo høyere var risikoen for å utvikle sykdom som voksne. Det overraskende med studien var at den viser en sammenhneg mellom traumer og somatisk sykdom som hjerteinfarkt, kreft, kronisk lungesykdom, skjelett sykdom og lever sykdom. I tillegg viste den økt risiko for rusmisbruk, psykiske problemer, selvrapportert dårlig helse, inaktivitet og overvekt.

jeg finner det veldig interessant å sammenligne denne rapporten med vår norske folkehelserapport fra 2018. Den viser nemlig til de samme problemer i den norske befolkningen. her er noen sitater fra den rapporten:

Har man en sykdom, har man en kroppslig ubalanse. Når man blir syk kan mange ha nytte av systemisk samtale eller BalanZe metoden for å løse opp i underliggende indre floker. Fokus i systemisk samtale eller BalanZe metoden er å hjelpe personen til å finne tilbake til balanse i seg selv. Behandling med medisiner, er ofte rettet mot å dempe reaksjoner som oppstår på grunn av indre floker. Dette er derfor to helt ulike tilnærminger til samme problem.

 

© 2021 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)