Reconstructive

2018
Dagskurs med Hildur Vea kl 10 – 17. Pris kr 1400.-
14 januar
18 mars
29 april
27 mai

Workshop med Hildur Vea 23 – 25 februar. Kr 3500.-
Fredag 16 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10 – 16

Workshops med Hildur Vea 6 – 8 april. Kr 3500.-
Fredag 16 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10 – 16

Personlig utvikling basert på Reconstructive

Reconstructive er en måte å leve på. Det er skapt av Carola Castillo, fra Venezuela for å hjelpe folk å heale seg selv, slik at vi kan bli fri til å leve det liv vi var ment for å leve. Reconstructive handler om livskraften vår, den som tar oss til de steder vi bør gå i våre liv. Det handler om å lære å finne oss selv i oss selv, og slutte med å lete etter oss selv – der ute.

Å være menneske kan forstås som en personlig reise. At vi er født for å lære og utvikle oss. Dette er en del av livet som vi lever. I ulike faser i livet møter vi læresituasjoner som hjelper oss videre. Noen ganger er dette spennende læresituasjoner som utdanning, jobb og familieliv. Andre ganger kommer læresituasjonene i form av kriser og sykdom. Å finne frem til meningen med ditt liv, finne styrke og mot til å leve dette livet, samt evne til å håndtere de utfordringer som vi møter, ser vi på som livets mening.

We are here on earth to find our life, our purpose and to heal ourselves. For this we have the perfect body…, the perfect family…, the perfect country…, the perfect e.g. All this so your soul can grow down.
-Marie Fridolf –

Livets mening handler om å møte oss selv slik at vi utvikler et bevisst forhold til alle sider ved det å være menneske.

Som mennesker er vi ikke isolerte individer. Vi er en del av en familie, et samfunn og vi har noe unikt med oss når vi fødes inn i dette livet. Våre læresituasjoner kan derfor møte oss på disse ulike nivåer.

Vi må selv ta grep for å komme tilbake til balanse

Til slutt er vi her på jorden for å lære. Nesten alltid når vi tok den mest smertefulle vei, kan vi være sikre på at vi tok den beste veien. Jeg har hatt mot til å prøve mange ulike veier. Når noen ikke var nok tenkte jeg at den neste var bedre. Gjennom årene lærte jeg at alle veier var dømt til å mislykkes om jeg ikke satt ut i handling det jeg hadde lært på veien. La Maga

Livets erfaringer har lært meg å stole på kroppens resonans. Som mennesker kan vi la oss manipulere og bli lurt av ulike tanker og trossystem om helse, men vi lurer aldri vår egen kropp. Derfor er det smart å ta utgangspunkt i egen kropp når en skal heale seg selv.

Livets kriser skaper utvikling, de lærer oss å leve på en ny måte

Å leve ut ditt fulle potensiale, din pasjon

Summen av hele deg, er det som inkluderer alt. Levd liv, relasjoner, det liv du nå lever, din jobb, dine muligheter. Å ha et bevisst forhold til deg selv og livet du lever handler om å ha et bevisst forhold til vår spirituelle kraft. Bert Hellinger sier vi er spirituelle når vi aksepterer livet som det er, med det ansvar som følger, med de gleder som kommer og med de vansker som oppstår. Et spirituelt liv er et liv i bevegelse, i endring.

For noen innebærer det å leve et spirituelt liv et religiøst liv. For folk flest innebærer det å ha et bevisst forhold til det liv de lever. Personer som lever sin pasjon er ofte dypt spirituelle. Du kan like gjerne treffe dem på fjellet, i forretningslivet, som terapeuter, innenfor organisasjoner som innenfor en organisasjon som er religiøs. Det som kjennetegner spirituelle mennesker er at de er kjent med hele seg som menneske. De aksepterer seg selv. De tar tak i egne floker, ikke andres. De har en dyp integritet, de viser respekt for seg selv og andre. De ivaretar egne grenser og andres. De har en klokskap i seg, som du ikke lærer gjennom utdanning, slik at du kan snakke med dem om livet på en dyp måte.

Veien hit er en strevsom reise. Spirituelle personer har ofte møtt hindringer som har tvingt dem til å endre kurs. De har levd gjennom ulike former for hindringer, som ingen velger frivillig. Dette har lært dem å kjempe for seg selv. Slik har utviklet indre kraft og styrke. Voksesmerter er en del av en spirituell reise.

Å være kjent med hele seg som menneske betyr å være åpen for seg selv. Dette betyr at vi også blir kjent med de to bevisstheter vi har. Vårt ego og vår sjel – høyere Selv. En vitenskaplig tilnærming til disse to bevisstheter kan vi lese om i kvantefysikk og når vi leser om nervesystemet. Men skal vi bli kjent med dem, må vi jobbe med oss selv. Gå innover. Lære å forstå dem kroppslig.

Å møte seg selv er å bli kjent med egne blokkeringer, egne overlevemekanismer og egne triggere

Dersom du bærer på mange ting du helt ikke vil tenke på – og bruker livet ditt på å unngå det som trigger deg – hvor fri er du da?

Det er når vi omformer våre blokkeringer, gir slipp på våre overlevemekanismer og ser klart hva våre triggere handler om, at vi virkelig blir fri. Det vi har et bevisst forhold til kan vi endre. Det vi ikke vil forholde oss til, styrer oss mer enn vi tror. Kroppen vil av seg søke en balanse i det som er i ubalanse. Dette kommer til uttrykk på ulike måter hos ulike personer. Ofte kan vi se et mønster, når vi ser det store bildet. Det er vanlig at en må ha hjelp for å endre dype mønstre inni oss selv. Hadde det vært enkelt, hadde vi klart det selv. Har du strevd mer enn 6 måneder uten å klare det selv, søk hjelp.

Kroppen vår er slik utformet at den husker hva som hjalp oss tidligere. Dersom du har vært i en livsituasjon hvor du var nødt for å stenge noe ute for å mestre situasjonen, kan dette danne mønster for senere hendelser. Vi kan da ubevisst velge løsninger som gjør at vi slipper unna noe ubehagelig. Det vi slipper unna lagrer vi i kroppen et sted. Dette fungerer i 1 uke, 1 mnd, 1 år, 10  år, en periode. Så, uten forvarsel sier kroppen STOPP. Da oppleves det som om problemene har ramblet i hodet på oss.

  1. Det handler om å erfare, gjøre nye oppdagelser.
  2. Det handler om å handle på de oppdagelser som du gjør.
  3. Det handler om å øve inn nye ferdigheter.

På workshopen vil du jobbe med egne tema, på en skjult måte for de andre i gruppen.

Påmelding →

Hildur Vea er doktor i folkehelsevitenskap. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, gestaltterapeut og traumeterapeut (konstellatør). Hun har utdanning i Reconstructive, samt flere yogautdanninger. Vea er i gang med utdanning i SE terapi (somatisk experiencing). Vea har 18 års erfaring som høyskolelærer, 9 års erfaring som samtaleterapeut og 4 års erfaring som yogalærer. Hun arbeider i dag 50 % ved Balanzen AS og 50 % ved Høgskolen Stord/Haugesund som førsteamanuensis.

Oppdatert 10. nov  2017.

© 2018 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)