Reconstructive

2018

Vekstsirkel (workshop) med Hildur Vea 28 – 29 september. Fra avmakt til makt i eget liv.
Fredag 15 – 20, Lørdag 10 – 18.
Påmelding før 16 sept kr 2600
Påmelding etter 16 sept kr 2850.-

Vekstsirkel (workshop) med Hildur Vea, 10 – 11 november. Eg elsker deg, eg hater deg. Om skjulte loyaliteter
Lørdag 10 – 19, søndag 10 – 17.
Påmelding før 1. nov kr 2800.-
Påmelding etter 1. nov kr 3200.-

2019
Workshop med Eva Hernadez (Spain): In my history I find my strenght (English/Norwegian.)
I min historie finner jeg min styrke. Engelsk/norsk
.
Lørdag 9 march 10 – 19. Søndag 10 march 10 – 16
Subscribe before february 10, 300 euro/ 3000 Nkr
Subscribe after february 11, 350 euro/ 3500 Nkr

Reconstructive

Reconstructive er en måte å leve på. Det er skapt av Carola Castillo, fra Venezuela for å hjelpe folk å leve et mer bevisst liv. Metoden transformerer dype mønstre som hindrer oss i å leve det det liv vi var ment for å leve. Når vi som mennesker lander i oss selv, finner vi dyp ro. Vi elsker den man er, og ser slutter med å dømme oss selv og andre. Alt er læring. Vi finner vår rette plass i familien og livet, og ser da sammenhenger i livets hendelser, de store hendelser og de små hendelser. Vi forstår hva vi er født for å lære, og vi finner vår pasjon, vår lidenskap, som gis oss denne læringen.

For å leve et liv i balanse trenger vi leve i samsvar med de systemiske lover, og vi trenger transformere dype mønstre som ikke tjener oss lenger. Dette er mønstre som ble skapt i barndommen i situasjoner som da var hensiktsmessige, men som ikke tjener oss i dag.

Reconstructive er systemisk arbeid. Det bygger på de systemiske lover.
1. Systemer tolererer ikke tomme plasser.
2. De eldste kommer før de yngre
3. Livet fortsetter med og uten meg.

Reconstructive bygger også på de systemiske lover Bert Hellinger oppdaget:
1. Alle har lik rett å tilhøre systemet.
2. Balanse mellom å gi og ta.
3. Alle har sin plass (hierarki) i familiesystemet.

Brudd på de systemiske lover kan skape sykdom og plager i menneskets liv. I Reconstructive erkjenner vi det som er (fenomenologi). Dette betyr å erkjenne det som har skjedd med oss i våre egne liv og i vårt familiesystem. Mange hendelser trenger et vitne (oss selv). Først når vi aksepterer det som skjedde og de følelser som dette skapte i oss, kan vi bli fri fra slike gamle følelser. Uforløste følelser skaper blokkeringer i vår energi i kroppen, og de endrer vår persepsjon, slik at vi ikke ser klart klart verken hvem vi er eller hva som skjer i livene våre. Reconstructive er en metode som «renser brillene» vi bruker for å forstå oss selv og våre egne liv,

Les mer på Reconstructiveskolen sin hjemmeside: engelsk

Livets mening handler om å møte oss selv slik at vi utvikler et bevisst forhold til alle sider ved det å være menneske.

Som mennesker er vi ikke isolerte individer. Vi er en del av en familie, et samfunn og vi har noe unikt med oss når vi fødes inn i dette livet. Våre læresituasjoner kan derfor møte oss på disse ulike nivåer.

Vi bærer alle med oss traumer fra før vi var 7 år (Carola Castillo). Ofte er de skjulte for oss. Dette kan være hendelser i mors liv, fødselen, relasjon til foreldre, eller andre hendelser. Vi har en tendens til å repetere skjulte mønstre fra denne perioden, helt til vi løser dem. Våre traumer kan være personlige, en del av familiesystemet, kollektive eller spirituelle. Reconstructive er en metode som samtidig viser deg skjulte mønstre og transformerer dem.

Vi må selv ta grep for å komme tilbake til balanse

Forslag til de som vil hjelpe seg selv til et bedre liv. Dette gjelder både de som strever i livet, men også de som allerede har en hjelperolle for andre og ønsker å lære mer om systemisk arbeid.
3 – 5 timer mer Reconstructive individuelle timer. Deretter ca 6 – 8 week-end work shops.
Pris for individuelle timer a 90 minutter er ca 1200 kr, for work shops er prisen ca kr 200 pr time. 

Til slutt er vi her på jorden for å lære. Nesten alltid når vi tok den mest smertefulle vei, kan vi være sikre på at vi tok den beste veien. Jeg har hatt mot til å prøve mange ulike veier. Når noen ikke var nok tenkte jeg at den neste var bedre. Gjennom årene lærte jeg at alle veier var dømt til å mislykkes om jeg ikke satt ut i handling det jeg hadde lært på veien. La Maga

Livets kriser skaper utvikling, de tvinger oss til å endre kurs. Å møte seg selv innebærer å bli kjent med egne blokkeringer og egen motstand. Dersom du bærer på mange ting du helt ikke vil tenke på – og bruker livet ditt på å unngå det som trigger deg – hvor fri er du da?

Dersom det var mulig å transformere vårt indre stress uten å kjenne på ubehag, ville man fått en nobel pris for en slik metode. Det ville revolusjonert verden.

Det å flytte fokus vekk fra det vanskelige, det som skaper vansker i våre liv, endrer ingen ting. Man kan ofte dempe plager en periode, men de forsvinner ikke. De kommer tilbake, fordi kroppens egne krefter vil jobbe for at vi skal finne en balanse. Husk at plager er kroppens måte å fortelle at vi må endre kurs. Vil du ha endring må du selv gjøre endringen. Reconstructive er en metode som hjelper deg å se hvilke grep du trenger å ta for å skape mer balanse i eget liv.

På workshopen vil du jobbe med egne tema, på en skjult måte for de andre i gruppen.

Påmelding →

Hildur Vea er doktor i folkehelsevitenskap. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har fire utdanninger innenfor psykoterapi. Vea arbeider ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) som førsteamanuensis. Hun har arbeidet med samtaleterapi i 10 år, og vært yogalærer i 6 år.

Oppdatert 21 sept 2018.

© 2018 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)