Reconstructiveskolen i Norge

 

Les mer om Reconstructive skolen i Norge her

Workshops 2019

Januar 2019: med Hildur Vea: jeg vil leve – ikke bare overleve
Dette er en workshop som ser på slitenhet og energi påfyll. Ofte er det koblingen mellom indre stress (det vi ar opplevd og ikke fordøyd helt) og stress i hverdagen som blir for mye. Når man har hatt for stor dose stress over tid, slutter binyrene å fungere, man kan da oppleve trette binyrer. Utmattelse og depresjoner kan også skyldes hendelser i eget familiesystem. 

Målet er å forstå mer av egen slitenhet, slik at man vet bedre hva man kan gjøre for å hjelpe seg selv ut av en håpløs situasjon. Veien tilbake til livskraft og energi er å stoppe energilekkasjer og å finne frem til hvordan man øker egen energi. I denne workshop ser vi på skjulte mønstre som kan tappe oss for energi.

Påmelding før 28 des 2018, pris kr 2800,. Påmelding etter 29 jan 2018, pris kr 3200.-
Fredag 12 jan klokka 10 – 18, søndag 13 jan kl 10 – 17.

Februar 2019: med Hildur Vea, I mine traumer har jeg mine gaver.  Om tilknytning og relasjoner.
Fredag 8 feb kl 1530 – 2100. Lørdag 9 feb kl 0930 – 1800.
Pris kr 2500 ved påmelding før 25 jan. Etter 25 jan kr 2800.-

Mars 2019: Workshop med Eva Hernadez (Spain): In my history I find my strenght (English/Norwegian.) I min historie finner jeg min styrke. Engelsk/norsk.
Lørdag 9 march 10 – 19. Søndag 10 march 10 – 16
Subscribe before february 10, 300 euro/ 3000 Nkr
Subscribe after february 11, 350 euro/ 3500 Nkr

Mai 2019: Workshop med Hildur Vea: Arven man ikke kan si nei til
Vi har ikke ansvar for alt som skjer i våre liv, men vårt ansvar er å ta oss ut av situasjoner som ikke tjener oss. I denne workshop ser vi på fenomenet innviklinger, som en er form for arv man ikke kan si nei til. Når vi står fast i ubehag, reaksjoner, mønstre eller sykdommer som vi ikke kommer ut av, kan dette skyldes arv fra forfedre. Innviklinger merkes ikke, vi kan ikke se dem, vi kan ikke føle dem. Det eneste vi kan se er virkningen av dem. Fenomenet er gammelt. I bibelen kalles det arvesynd. Vi kan ikke forhindre at slike prosesser skjer, men vi kan selv løse oss fri fra innviklinger.
Fredag 3 mai klokka 1530 – 21, Lørdag 4 mai klokka 0930 – 1800. Pris ved påmelding før 15 april kr 2600, ved påmelding etter 16 april kr 3000.-

September 2019: Workshop med Hildur Vea: Å fordøye det «umulige»

I denne workshop har vi fokus på fastlåst sorg, på svik, overgrep og krenkelser. Hvordan finne tilbake til seg selv når det som ikke kunne skje, skjedde.  Hvordan ta tilbake kontrollen i eget liv. Hvordan gi slipp på frykten. Hvordan finne tilbake til gleden. Hvordan finne tilbake til et liv med mening.

Fredag 8 september klokka 1000 – 1800, lørdag 9 september klokka 1000 – 1700. Pris før 15 august kr 2800,- Pris etter 16 august kr 3200.-

November 2019: Workshop med Hildur Vea: Mamma – kilde til livskraft, klokskap og penger H. Vea,
Livet er en reise, og vår mamma gir oss de oppgaver vi trenger for å vokse. Ofte en ubevisst prosess. Når man strever med å akseptere noe som har skjedd i barndommen, handler det egentlig om ens egne følelser. Det handler ikke om mamma, men oss selv. Dette gjør at vi kan rense opp i oss selv, og derved endre relasjon til mamma. Dette er en viktig prosess å gjøre, fordi det vi stenger ute, som mamma, er faktisk noe vi stenge for i oss selv. Det er i oss selv blokkeringen sitter, den sitter ikke i mamma.

Fredag 22 nov klokka 1530 – 2030.Lørdag 23 nov klokka 0930 – 1830. Pris: påmelding før 1. nov 2019  kr 2600. Pris etter 2. nov 2019 kr 3000.

Reconstructive

Reconstructive er en måte å leve på. Det er skapt av Carola Castillo, fra Venezuela for å hjelpe folk å leve et mer bevisst liv. Metoden transformerer dype mønstre som hindrer oss i å leve det det liv vi var ment for å leve. Når vi som mennesker lander i oss selv, finner vi dyp ro. Vi elsker den man er, og ser slutter med å dømme oss selv og andre. Alt er læring. Vi finner vår rette plass i familien og livet, og ser da sammenhenger i livets hendelser, de store hendelser og de små hendelser. Vi forstår hva vi er født for å lære, og vi finner vår pasjon, vår lidenskap, som gis oss denne læringen.

For å leve et liv i balanse trenger vi leve i samsvar med de systemiske lover, og vi trenger transformere dype mønstre som ikke tjener oss lenger. Dette er mønstre som ble skapt i barndommen i situasjoner som da var hensiktsmessige, men som ikke tjener oss i dag.

Reconstructive er systemisk arbeid. Det bygger på de systemiske lover.
1. Systemer tolererer ikke tomme plasser.
2. De eldste kommer før de yngre
3. Livet fortsetter med og uten meg.

Reconstructive bygger også på de systemiske lover Bert Hellinger oppdaget:
1. Alle har lik rett å tilhøre systemet.
2. Balanse mellom å gi og ta.
3. Alle har sin plass (hierarki) i familiesystemet.

Brudd på de systemiske lover kan skape sykdom og plager i menneskets liv. I Reconstructive erkjenner vi det som er (fenomenologi). Dette betyr å erkjenne det som har skjedd med oss i våre egne liv og i vårt familiesystem. Mange hendelser trenger et vitne (oss selv). Først når vi aksepterer det som skjedde og de følelser som dette skapte i oss, kan vi bli fri fra slike gamle følelser. Uforløste følelser skaper blokkeringer i vår energi i kroppen, og de endrer vår persepsjon, slik at vi ikke ser klart klart verken hvem vi er eller hva som skjer i livene våre. Reconstructive er en metode som «renser brillene» vi bruker for å forstå oss selv og våre egne liv,

Les mer på Reconstructiveskolen sin hjemmeside.

På workshoper vil du jobbe med egne tema, på en skjult måte for de andre i gruppen.

Påmelding →

Hildur Vea er doktor i folkehelsevitenskap. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har fire utdanninger innenfor psykoterapi: Gestaltterapi, SE-terapi, Trameterapeut/konstellatør og Innenfor Reconstructive. Vea har 20 års erfaring som ansatt ved høgskolen, nå ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) som førsteamanuensis. Hun har arbeidet med samtaleterapi i 10 år, og vært yogalærer i 6 år.

Oppdatert 14 nov 2018.

© 2019 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)