Samtaler

Når livet setter seg i kroppen

Min faglige interesse er hvordan vi kan løse opp i fastlåste blokkeringer når livet setter seg i kroppen. Dette har motivert meg til å ta en rekke utdanninger, både innenfor skolemedisin og innenfor det som kalles «det alternative».

Utgangspunktet for samtalen er det som ikke fungerer i livet akkurat nå. Noen ganger er dette livskriser. Andre ganger handler det om indre blokkeringer. Indre blokkeringer er ofte vanskelig å komme ut av på egenhånd.

Målet med samtalen er å bli mer bevisst på seg selv og det livet en lever. Dette blir vi når vi tar oss selv på alvor. Å ta seg selv på alvor handler om å akseptere sitt eget liv. Ofte trenger vi nye perspektiver, for å kunne se det livet en lever en med andre øyne, slik at kroppslige spenninger kan slippe taket.

Livet har lært meg at vår egen sannhet finner vi i oss selv. Målet med samtalen er derfor å hjelpe den som søker samtaler å bedre forstå seg selv, og sine egne kroppslige signaler. Hva som er årsaken til våre problemer vet vi ofte ikke, og vi trenger heller ikke vite. Dette kan vi slippe. Vi kan også transformere smerte uten at vi trenger å fortelle i detaljer hva som har skjedd.

Når vi transformerer følelser og kroppslig ubehag, er dette en kroppslig prosess. Vi vil av den grunn kjenne på ubehag mens prosessen pågår. Etter hvert som en blir kjent med seg selv og egne kroppslige reaksjoner, slipper frykten taket, og en blir venn med sin egen kropp. En forstår da at indre kraft og styrke, glede og indre ro bor inni en selv, når en slipper taket i overlevestrategier og indre blokkeringer.

Samtaler er nyttig når de medvirker til endring i livet. Tegn på dette kan være kjenne på lettelse, forstår mer av egen situasjon, smerter slipper taket, har mer energi, har mindre uro, er mer konsentrert, sover bedre, mindre tankestress, mindre mage/tarm problemer, mindre svimmel og kvalm, mindre bekymret, med mere.

Endring tar tid. Dype endringer må du sette av tid til, og en snakker da om måneder, og ikke uker. En fin rytme for mange er en samtale per 2- 3 uke. Da får de anledning til å reflektere over det som skjedde, og prøve ut nye endringer.

Oppdatert 10 nov 2017. HV

© 2018 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)