Sannhet er der for de som søker den

Hva er sannhet?
Innenfor vitenskapen lærte jeg at sannhet ikke finnes. At den vil variere i ulike kontekster. At dette ikke stemte helt, tok det meg flere år å finne ut av. Det finnes en sannhet, men man finner ofte ikke tilgang til denne gjennom vitenskap. Så på et vis har vitenskapen rett, og dette skyldes at vitenskap bygger på logikk, analyse, redskaper forankret i vårt ego, i vår venstre hjerne bevissthet. Dilemma er at ego i oss ikke kan skille det som er sant fra det som er usant.

Sannhet er det som er. Vi kan se det som er når vi fungerer ut fra vår høyre hjerne bevissthet. Vi må med andre ord lære å skille mellom hvilken bevissthet vi kan stole på og hvilken som lurer oss. Dette er kjernen til alt spirituelt arbeid: å lære å skille det som er sant fra det som er falskt.

Å utvikle denne egenskapen kan kun skje gjennom å møte oss selv. Vi kan med andre ord ikke lære den fra andre, samtidig som andre personer kan være viktige veiledere. Vi trenger noen som har gått veien foran oss, til å vise vei når vi skal skal utvikle vår bevissthet. Dette skyldes at på alle trinn i utviklingen vil vi møte på prøvelser, og da kan det være godt å snakke med noen som forstår hva vi snakker om.

Å møte seg selv betyr å forløse det som er fortrengt som skaper ubalanser i oss. Når vi er i balanse har vi dyp indre ro. Mange trenger hjelp til denne prosessen. men, det er kun de sannheter vi oppdager i oss selv som endrer oss.

Vår erfaring er at når vi lever vår egen sannhet, vil de fleste problemer gi slipp. Dette skyldes at indre ubalanser slipper taket. Tankestress og ukontrollerbare følelser erstattes sa av en dyp ro. Dette er kunnskap som kun kan leves for å forstås, for å utvikles. Man må leve sin egen sannhet for å utvikle denne.

DE ENESTE SOM ER SINTE, NÅR MAN SNAKKER SANNHET, ER DE SOM LEVER LØGNEN.

Er du en som undrer deg over hva som skjer i livet ditt, hvorfor du har de problemer du har, hvorfor du ikke kommer ut av dem, er du velkommen til Balanzen og Puust akademi.

En ting som tar oss vekk fra sannhet er ondskap. Skal vi forstå ondskap må vi faktisk sette oss inn i hva dette er, ellers blir vi lett fanget av ulven kledd i fåreklær. Her er noen tips til selvfordypning om dette viktige tema:
Mark Passio om naturens lover, 9 timer, men verdt å få med seg.
Her er en online kort bok om ondskap skrevet av Jerome Lacke, som heter The end of evil
Her er tips om boken Dispelling Wetiko, som viser hvor integrert ondskap er vårt samfunn, skrevet avPaul Levy.

Jeg vil også ta min egen bok med som heter: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet. boken kom i 2020, og kan bestilles ved å kontakte meg på tlf 45 66 21 18 eller via mail: hildur.vea@balan-zen.no

Essensen er at uten kunnskap kan vi verken skape eller endre noe. Kun sannhet setter oss fri.

Velkommen til samtale, yoga, kurs, workshops og utdanninger på Balanzen, senter for livskraft og personlig utvikling. Vårt mål er å hjelpe deg til å finne din egen sannhet, slik at du kan leve det liv du var ment for å leve.

Hildur Vea, Phd, 3. jan 2021.

hildur.vea@balan-zen.no  45662118

 

© 2021 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)