Sannhet er der for de som tørster etter den

Hva er sannhet?
Innenfor vitenskapen lærte jeg at sannhet ikke finnes. At den vil variere i ulike kontekster. At dette ikke stemte helt, tok det meg flere år å finne ut av. Det finnes en sannhet, men man finner ofte ikke tilgang til denne gjennom vitenskap. Så på et vis har vitenskapen rett, og dette skyldes at vitenskap bygger på logikk, analyse, redskaper forankret i vårt ego, i vår venstre hjerne bevissthet. Dilemma er at ego i oss ikke kan skille det som er sant fra det som er usant.

Sannhet finner vi kun om vi går til vår høyre hjerne bevissthet. Vi må med andre ord lære å skille mellom hvilken bevissthet vi kan stole på og hvilken som lurer oss. Dette er kjernen til alt spirituelt arbeid: å lære å skille det som er sant fra det som er falskt.

Å utvikle denne egenskapen kan kun skje gjennom å møte oss selv. Vi kan med andre ord ikke lære den fra andre, samtidig som andre personer kan være viktige veiledere. Vi trenger noen som har gått veien foran oss, til å vise vei når vi skal skal utvikle vår bevissthet. Dette skyldes at på alle trinn i utviklingen vil vi møte på prøvelser, og da kan det være godt å snakke med noen som forstår hva vi snakker om.

Å møte seg selv betyr å forløse det som er fortrengt som skaper ubalanser i oss. Når vi er i balanse har vi dyp indre ro. Mange trenger hjelp til denne prosessen. men, det er kun de sannheter vi oppdager i oss selv som endrer oss.

Vår erfaring er at når vi lever vår egen sannhet, vil de fleste problemer gi slipp. Dette skyldes at indre ubalanser slipper taket. Tankestress og ukontrollerbare følelser erstattes sa av en dyp ro. Dette er kunnskap som kun kan leves for å forstås, for å utvikles. Man må leve sin egen sannhet for å utvikle denne.

DE ENESTE SOM ER SINTE, NÅR MAN SNAKKER SANNHET, ER DE SOM LEVER LØGNEN.

Er du en som undrer deg over hva som skjer i livet ditt, hvorfor du har de problemer du har, hvorfor du ikke kommer ut av dem, er du velkommen til Balanzen og Puust akademi.

Velkommen til samtale, yoga, kurs, workshops og utdanninger på Balanzen, senter for livskraft og personlig utvikling. Vårt mål er å hjelpe deg til å finne din egen sannhet, slik at du kan leve det liv du var ment for å leve.

Hildur Vea, Phd, 21 april 2020.

hildur.vea@balan-zen.no  45662118

 

© 2020 Balanzen AS – hildur@balan-zen.no – 45 66 21 18
Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy (Se kart)